Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Quan niệm về số mệnh: Từ truyền thống phương Đông đến Phật giáo

Quan niệm về số mệnh: Từ truyền thống phương Đông đến Phật giáo

“Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh” – Đức Phật (Kinh Trung A Hàm).
Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi

Kiến thức 17/09/2020, 10:06

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện tri thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật, là niệm Phật thì phải vì thoát ly sinh tử luân hồi.

Sống theo lời Phật: Lợi ích của hạnh thiền

Sống theo lời Phật: Lợi ích của hạnh thiền

Kiến thức 17/09/2020, 09:15

Thiền là một pháp môn tu tập rất phổ biến, không những trong đạo Phật mà còn hiện hữu trong các tôn giáo khác. Nhưng nói tới cách tu thiền niệm thân, là nói tới thiền của đạo Phật.

A La Hán là ai?

A La Hán là ai?

Kiến thức 17/09/2020, 08:16

A La Hán cũng có ba nghĩa giống như Tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A La Hán, A La Hán là quả của Tỳ kheo; nhân làm Tỳ kheo, tu được chứng quả, trở thành A La Hán.

Thần chú là gì?

Thần chú là gì?

Kiến thức 17/09/2020, 07:50

Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Trì tụng Thần chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm.

Tam bảo lực chuyển hóa nghiệp thức của thú vật

Tam bảo lực chuyển hóa nghiệp thức của thú vật

Kiến thức 10/09/2020, 11:32

Đức Phật là đấng cha lành của muôn loài. Tâm từ bi của Phật bao phủ muôn loài. Tuệ giác vô thượng của Phật tỏ rõ quy luật vận hành của muôn loài trong Pháp giới. Pháp Phật có công năng rửa sạch phiền não, nhiễm ô của muôn loài.

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ

Kiến thức 10/09/2020, 08:15

Chúng ta tu để làm gì? Để dừng, lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân thật hiện đủ. Đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu khác. Song muốn thực hiện điều này, chúng ta phải đi từng bước.

Cách rải tro cốt người đã mất sau hỏa táng Phật tử nên biết

Cách rải tro cốt người đã mất sau hỏa táng Phật tử nên biết

Kiến thức 09/09/2020, 09:42

Rải tro cốt người đã mất xuống sông hoặc biển được xem là giải pháp rất văn minh, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, phù hợp với xu thế chung của xã hội hiện nay.

Bản chất đạo Phật bi quan hay lạc quan?

Bản chất đạo Phật bi quan hay lạc quan?

Kiến thức 09/09/2020, 08:45

Đạo Phật dạy quán thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường... cốt chỉ lẽ thật cho chúng ta cố gắng tu, để không bị những khổ đau trong đời này và những đời sau. Khi biết tu rồi chúng ta sẽ hết khổ, giống như người vớ được gốc cây mục bơi gấp vào bờ, được lên bờ rồi mới thật an lành.

Đầu thai chuyển kiếp theo quan điểm Phật giáo

Đầu thai chuyển kiếp theo quan điểm Phật giáo

Kiến thức 09/09/2020, 08:18

Đầu thai chuyển kiếp là sự chuyển sinh của một linh hồn, từ thể xác này sang một thể xác khác. Bắt đầu khi một người vừa nằm xuống và chuyển giao sang một thân xác mới lọt lòng. Đầu thai chuyển kiếp sẽ “hấp thụ” những quả và nghiệp từ kiếp trước để lại.

Hộ niệm cho người lâm chung thế nào cho đúng?

Hộ niệm cho người lâm chung thế nào cho đúng?

Kiến thức 09/09/2020, 07:34

Hộ niệm cho người lâm chung là vấn đề rất hệ trọng đối với những người tu theo pháp môn Tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh. Đây là hành động nhằm giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành Phật.

Ý nghĩa 3 nén hương trong Phật giáo

Ý nghĩa 3 nén hương trong Phật giáo

Kiến thức 08/09/2020, 14:03

3 nén hương mang ý nghĩa đặc biệt. Số 3 tượng trưng cho Tam bảo là Phật – Pháp – Tăng. Số 3 tượng trưng cho Tam giới là Dục giới – Sắc giới – Vô sắc giới. Số 3 tượng trưng cho Tam thời là Quá khứ – Hiện tại – Tương lai.

Ngàn năm cảnh Phật 

Ngàn năm cảnh Phật 

Kiến thức 08/09/2020, 10:56

Con người sẽ giữ được bình tĩnh trước hoàn cảnh đổi thay bất ngờ trong cuộc đời và thản nhiên trước cảnh ân ái chia ly khi hiểu được vô thường và con người dám hy sinh tài sản, sinh mạng để làm việc nghĩa.

Đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng 

Đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng 

Kiến thức 08/09/2020, 10:10

Khi Phật còn là thái tử, đã đem Phật vào lòng, đem pháp vào lòng. Ngài cho biết tất cả tiền kiếp của Ngài đã từng gặp nhiều vị Phật, mỗi vị Phật đã dạy Ngài một pháp bí yếu và Ngài đã đem pháp của chư Phật vào lòng, mới tạo thành Pháp thân của Phật.

Hỏa táng và lưu tro cốt người đã mất: Những điều cần lưu ý

Hỏa táng và lưu tro cốt người đã mất: Những điều cần lưu ý

Kiến thức 08/09/2020, 09:27

Hỏa táng người thân sau khi mất là một nhu cầu chính đáng và vô cùng văn minh. Cũng sẽ giải quyết việc đất đai cho việc chôn cất. Tuy nhiên, khi hỏa táng ta cần chú ý điều gì, và nên đặt lọ tro cốt ở đâu là hợp lý?

Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà

Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà

Kiến thức 08/09/2020, 08:33

Tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng hiểu hết được.

Nghe Chú Đại Bi có lợi ích gì?

Nghe Chú Đại Bi có lợi ích gì?

Kiến thức 07/09/2020, 15:04

Khi trì tụng thần Chú Đại Bi với tất cả tâm thành, bất cứ một ai chắc chắn sẽ đạt được tất cả những điều mong cầu, ước nguyện bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi.

Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là gì?

Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là gì?

Kiến thức 07/09/2020, 10:31

Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Từ Bi, ngài phát Đại Nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi. Phật Tử chúng ta dù tu theo pháp môn nào cũng phải niệm hồng danh Ngài...

Cách ứng xử khi bị người khác sỉ nhục theo quan điểm Phật giáo

Cách ứng xử khi bị người khác sỉ nhục theo quan điểm Phật giáo

Kiến thức 07/09/2020, 09:38

Việc bị sỉ nhục, lăng mạ là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người. Khi gặp phải vấn đề này, nhiều người đã không biết cách đón nhận và giải quyết mà trở nên trầm cảm, sa sút tinh thần. Vậy làm sao có đủ bản lĩnh để đối mặt, vượt qua những đau khổ khi bị sỉ nhục?

Tình thầy trò - tương lai Đạo Pháp

Tình thầy trò - tương lai Đạo Pháp

Kiến thức 07/09/2020, 09:06

Ở ngoài đời hay trong nẻo đạo tình yêu của cha mẹ dành cho con, hay tình thầy dành cho trò tương tợ giống nhau, không khác. Cha mẹ thương con như thế nào thì thầy thương trò cũng như thế ấy, có khi còn sâu đậm hơn là khác.

Tứ thánh tích và ý nghĩa chiêm bái tứ thánh tích

Tứ thánh tích và ý nghĩa chiêm bái tứ thánh tích

Kiến thức 07/09/2020, 08:48

Nếu ai đi chiêm bái thánh tích với tâm thâm tín thật lòng, yêu kính Tam Bảo, yêu quý Đức Thế Tôn thì chính mình sẽ được cảm nhận sự rung động thân tâm mang lại hạnh phúc to lớn.

Xem thêm