Phật Giáo

Kính dâng Giác linh HT.Thượng Chơn hạ Phát trụ trì Tổ đình Long Tuyền

Thứ năm, 03/06/2016 | 09:35

Cư trần lạc đạo nụ cười/Bồ đề tâm tại dẫu người đi xa/Liên trì cửu phẩm liên hoa/Nở thêm một đóa ta bà vãng sanh.

THUẬN PHÁP DUYÊN
Kính dâng Giác linh Hòa thượng Thượng Chơn hạ Phát trụ trì Tổ đình Long Tuyền

  
Kể từ độ Tổ sư lòng bi mẫn
Cùng Chư tôn hàng hải đến Nam thiên
Trác tích Quảng Nam khai mở đạo thiền
Dòng Chúc Thánh thấm nhuần ân pháp nhũ.

Đời thứ sáu Ngài Ấn Nghiêm – Phổ Thoại
Khai Long Tuyền và kế tục đến nay
Ánh pháp đăng thêm xán lạn từng ngày
Công giáo hóa, hoằng dương không xiết kể.

Ngài đương đại trước khi về kế thế
Đã dày công tu học tại trời Nam
Nội ngoại minh thông đạt, lại chăm làm
Nên đạo pháp quê nhà thêm phát triển.

Nay đạo thọ đã đến tuần cao viễn
Ngài thâu thần diệt độ thật an nhiên
Thuận thế vô thường và cũng thuận pháp duyên
Con cung kính viết mấy vần đưa tiễn.

Nguyện chư Phật phủ thùy tâm lân mẫn
Nguyện Giác linh Lạc Quốc đắc cao đăng
Nguyện pháp luân mãi mãi được huy tăng
Nguyện pháp quyến môn đồ đầy phước huệ.

Thơ: Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

***

ĐỈNH TÙNG 

   Bái vong Hòa thượng Thích Chơn Phát, trụ trì Tổ đình Long Tuyền Hội An – Tân viên tịch

Trăm năm nhân thế gần tròn
Bóng tùng trên đỉnh chon von sáng ngời
Truyền ngôn chuyển nghĩa vạn lời
Hậu lai bao lớp muôn nơi ơn Thầy
 
Xã thân huyễn mộng về Tây
Vô thường thuận thế trước sau lẽ thường
Xin đừng vọng cảnh buồn vương
Để Người nhẹ gót trên đường vân du
 
Luyến chi hỏa trạch bụi mù
Nam mô tân tịch tịnh cầu tiễn đưa
An nhiên nhập định thượng thừa
Sách tấn tứ chúng vào mùa an cư
 
Thêm đèn diệu pháp chân như
Tự tha giác hạnh tâm tư thường hằng
Vắng Người một chút bâng khuâng
Chắp tay tự tại hồng ân vọng Người
 
Cư trần lạc đạo nụ cười
Bồ đề tâm tại dẫu người đi xa
Liên trì cửu phẩm liên hoa
Nở thêm một đóa ta bà vãng sanh

Thơ: Đinh Công Tôn - Đại Lộc
Thích Hạnh Niệm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z