Phật Giáo

Kính viếng Giác linh Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Thứ năm, 16/09/2013 | 09:51

Ôn Già Lam ngày ấy trước bể dâu / Đã hóa thân hòa mình vào thế sự. / Đi bên Ôn, Thầy luôn âm thầm, không do dự / Kiên định một lòng, chừ một áng sử thanh.

Tưởng niệm Thầy
Con lại nhớ Ôn Già Lam.

Trời Bát Nhã lấm tấm mưa buồn trú xứ
Chắc ở nơi xa,
Thầy cũng nhìn như thế.
Mới biết sống đời để lại danh thơm không dễ.                 
 
Chiếc áo nhật bình lam phai nhạt theo tháng năm
Tay nắm chặt vô-lăng, một hướng đời thẳng lối.

Ôn Già Lam ngày ấy trước bể dâu
Đã hóa thân hòa mình vào thế sự.
Đi bên Ôn, Thầy luôn âm thầm, không do dự
Kiên định một lòng, chừ một áng sử thanh.

Thầy đi rồi;
Lại về bên Ôn

Để lại trần đời một lối mòn sinh tử
Nhưng trong đó có khúc rẻ sang lịch sử
Đau đáu tấm lòng vì đạo pháp khôn nguôi.


Dương Kinh Thành - Trung tâm Phật giáo Việt Nam


Dương Kinh Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z