Phật Giáo

Kỷ niệm khóa tu tại chùa Giác Ngộ

Thứ năm, 21/03/2016 | 14:51

Bài thơ Kỷ niệm Khóa Tu An Lạc lần thứ Nhất, tại Chùa Giác Ngộ.

Nếu cuộc sống khiến Bạn nhiều phiền não
Trán ưu tư, lòng trăm mối ngổn ngang
Về Giác Ngộ, thấm nhuần trong Ánh Đạo
Cởi muộn phiền, lòng thư thới hân hoan.

Nếu Bạn biết cõi hồng trần tạm giả
Thôi say sưa tranh đấu lợi với danh
Hãy dừng lại bước bon chen hối hả
Về nơi đây nương tựa đấng Cha lành.

Ngày an lạc, học tu theo Chánh Đạo
Ngày vun bồi thêm hạt giống yêu thương
Ngày tha thiết lắng nghe Thầy chỉ giáo
Ngày dục trần, ô nhiễm chẳng còn vương.

Đời không Đạo cho nên Đời loạn khổ
Đạo ở Đời tỏ rạng phá lầm mê
Duyên khách trần gặp thuyền Từ phổ độ
Vượt phong ba, lên bờ giác Bồ Đề
 


Thích Đồng Trí
Thích Đồng Trí
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z