Tag: lâm chung

Cách hộ niệm lúc lâm chung thế nào cho đúng?

Tôi thường nghe nói: Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh tây phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật, cái công đức này không thể nghĩ bàn. Nhưng cách thức hộ niệm lúc lâm chung như thế nào cho đúng, thưa quý thầy?
08:54 18/07/2019

Trường hợp nào khó vãng sinh hoặc không được vãng sinh?

Xin các bạn đồng tu nhớ kỹ bài Pháp này mà nhắc nhở thân bằng quyến thuộc trong lúc lâm chung cũng như lúc đang bệnh nạn, thần trí phải rõ ràng, minh bạch mới có thể niệm được 1 câu Phật hiệu này.
18:15 01/06/2019

Người mạnh khỏe và chết nhanh, thần thức của họ lưu lại thể xác đến ba ngày

Khi hơi thở dứt và tim ngừng đập, nó chỉ rõ rằng phần thô của thần thức đã tan mất. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, phần tinh tế của tâm thức còn lưu lại trong xác thân người ấy hàng tuần lễ, thậm chí có lúc cả tháng
09:35 15/12/2018