Phật Giáo

Lâm Đồng: 1.448 giới tử đắc giới tại Đại giới Đàn Từ Mãn

Thứ năm, 02/01/2013 | 17:43

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, "giới luật còn là Phật pháp còn”, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất mà Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập giới đàn để cho các giới tử lãnh thọ giới pháp, tấn tu đạo nghiệp và đã có 1.448 giới tử đắc giới tại Đại giới Đàn Từ Mãn 

Sau ba ngày long trọng diễn ra; tối ngày 01/01/2013, Đại giới Đàn Từ Mãn phật sự đã viên thành tốt đẹp.

                                         Chư Tôn đức Chứng minh 

Tại hai giới trường, chùa Linh Sơn và chùa Linh Phong TP Đà Lạt; đã có 748 giới tử xuất gia đắc giới: Trong đó có 119 giới tử thọ Tỳ Kheo, 90 Tỳ Kheo Ni,162 Thức Xoa Ma Na, 162 Sa Di và 220  Sa Di Ni. Cũng trong khuôn khổ Đại giới đàn, chư tôn Thiền Đức trong Hội Đồng thập sư  đã truyền trao cho hơn 700 Phật tử phát nguyện thọ giới Bồ Tát tại gia và Thập Thiện.

                                       Tân Tỳ Kheo Tăng - Ni 

Đại giới đàn từ Mãn được Ban Trị Sự phật giáo Lâm Đồng long trọng tổ chức từ ngày 30/12/2012 đến ngày 01/01/2012 tại thành phố Đà Lạt. “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn”, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất mà Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã thiết lập Đại giới đàn để cho các giới tử lãnh thọ giới pháp, tấn tu đạo nghiệp.

                                  Quang cảnh lễ hoàn mãn 

Ban đạo từ sách tấn trong lễ hoàn mãn, HT.Thích Toàn Đức phó thường trực Ban Trị Sự phật giáo tỉnh nhà nhắc nhở  các tân Tỳ Kheo, Sa Di vừa đắc giới “Ngoài việc giữ gìn, nghiên trì giới luật, người tu sỹ Phật giáo còn phải luôn nghỉ nhớ đến “Tứ trọng ân” vì đây cũng là nền tảng đi đến bờ giải thoát và giác ngộ. Ngoài ân Tam Bảo, sư trưởng, cha mẹ, Đàn na tín thí, thì người xuất gia còn mang thâm ân  cũng không kém phần quan trọng đó là ân quốc gia và xã hội, phải tuân thủ luật pháp của Nhà Nước đã quy định để trở thành một công dân tốt cho xã hội.

                             Trao phần thưởng và chụp hình lưu niệm 

Buổi lễ hoàn mãn với phần trao giải thưởng cho các giới tử đạt loại xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch của Ban Kiến Đàn. 

              HT. Thích Toàn Đức - Phó Ban thường trực BTS ban đạo từ 
                                  Toàn cảnh lễ phát thưởng 

 

 
 
                               Chư Tôn Đức BTS - Ban Kiến Đàn 
 
 
 
 Tin, ảnh: Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z