Phật Giáo

Lâm Đồng: Chư tăng, ni trụ xứ, tác pháp an cư

Thứ năm, 24/05/2016 | 20:03

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An hàng Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN Tp.Đà Lạt – Lâm Đồng,  sáng ngày 18/04/Bính Thân  (24/05/2016 ), Chư tôn Thiền đức tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Đà Lạt) tác pháp An cư.

Mở đầu buổi lễ, Chư tôn đức chứng minh đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang (ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng) lễ Phật, bái Tổ. Do đặc thù công tác phật sự của các trụ xứ cho nên Chư tôn đức tăng, ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư tăng Bố tát tụng Giới tại chùa Linh Sơn và chư ni tại chùa Linh Phong (Đà Lạt).
 
Thay mặt chư tôn đức chứng minh, TT.Thích Thanh Tân, Phó BTS kiêm Phó trưởng ban TT Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, ban đạo từ nói về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư tăng trẻ, tân tỳ kheo, cửu tuần kiết hạ hãy cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, bố tát, tụng giới , hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc tăng sai … 
 
Trước đó, chiều ngày 16/04/Bính Thân, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Chư tôn đức ni tại Đà Lạt cũng đã vân tập về chùa Sư Nữ Linh Phong (phường10, Tp.Đà Lạt ) Tác pháp An cư. Được biết, tại huyện Đơn Dương Chư tôn đức tăng, ni sẽ Tác pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư tăng), chùa Giác Hoàng (chư ni); huyện Đạ Tẻh tại chùa Khánh Vân; huyện Di Linh tại chùa chùa Linh Thắng (chư tăng), chùa Pháp Hoa (chư ni); riêng chư tăng các huyện phía Nam kiết Giới tại chùa Phước Huệ (Tp.Bảo Lộc).
 

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z