Phật Giáo

Lâm Đồng: Chương trình lễ đặt đá trùng kiến xây dựng chùa Viên Giác

Thứ năm, 17/02/2014 | 09:03

Theo lời yêu cầu của Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni, quí phật tử và quí độc giả gần xa, chúng tôi xin trân trọng gởi đến chương trình lễ đặt đá trùng kiến xây dựng chùa Viên Giác sẽ diễn ra như sau:

Lễ đặt đá đại trùng kiến xây dựng chùa Viên Giác xã Xuân Trường Tp.Đà Lạt và Đại lễ Trai đàn Bạt độ Giải oan – Chẩn tế Âm linh Cô hồn – Cầu nguyện: Âm siêu Dương thái sẽ được trang nghiêm tổ chức vào hai ngày 23 và 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (22 và 23/02/2014). 

CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ ĐẶT ĐÁ ĐẠI TRÙNG KIẾN XÂY DỰNG CHÙA VIÊN GIÁC

TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ GIẢI OAN - CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN
CẦU NGUYỆN : ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI

Ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (22-02-2014)

         06 giờ 00      :     Cáo giang sơn - Hưng tác thượng đại tràng phan.
         07 giờ 00      :     Nghinh phan sơn thủy nhập đàn.
         08 giờ 30      :     Cung an chức sự.
         09 giờ 00      :     Sái tịnh đàn tràng - Bạch Phật khai Kinh.
                                    Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ - Thỉnh linh - Đề vị.

         14 giờ 00      :     Thọ trì Kinh Thủy Sám - Tuyên sớ cầu siêu.
         17 giờ 00      :     Thỉnh pháp sư Đăng đàn  thuyết linh.
                                    Đại lễ cầu siêu giải oan bạt độ.
         19 giờ 00      :     Lễ phóng sanh đăng tại hồ Xuân Sơn

Ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (23-02-2014)

         07 giờ 00      :     Phật tử vân tập.
         08 giờ 30      :     Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
                                    Chào đón quý vị quan khách.
         09 giờ 00      :     Lễ Đặt Đá (có chương trình riêng)
         10 giờ 30      :     Thọ trai.
         13 giờ 30      :     Thuyết pháp - HT. Chơn Quang thuyết giảng.
         15 giờ 00      :     Đăng đàn Chẩn tế âm linh cô hồn.
         20 giờ 00      :     Tạ Phật - Hoàn mãn. 

  • Mọi hoan hỷ trợ duyên trùng kiến xây dựng chùa Viên Giác xin gửi về:

TT.Thích Không Trú trụ trì chùa Viên Giác

ĐC: Cầu Đất _ Xuân Trường _ Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
            ĐT: 063. 3838214, DĐ: 0908.224217
            TK : 5400205304991, Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Đà Lạt - Lâm Đồng 
 
 
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z