Lâm Đồng: Đại Giới đàn Đạo Quang thành tựu viên mãn

Thứ năm, 31/10/2018 | 10:04

Sau ba ngày diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, tại Tp.Đà Lạt, Đại Giới đàn Đạo Quang, do BTS, Ban kiến đàn GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đã thành tựu viên mãn vào tối ngày 29/10/2018 (21/09/Mậu Tuất) tại hội trường trường TCPH Lâm Đồng (chùa Linh Sơn, Tp.Đà Lạt).

 
Đại giới đàn mang đạo hiệu cố trưởng lão HT thượng Đạo hạ Quang, nguyên Hội trưởng, Tỉnh hội Phật giáo Tuyên Đức, thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống, Chánh đại diện miền Khuông Việt (Cao nguyên Trung Phần), trụ trì chùa Giác Hoàng huyện Đơn Dương, thành viên thành lập chùa Kỳ Viên, phường II Tp.Đà Lạt và được tổ chức từ ngày 26-29/10/2018 (18-21/9/Mậu Tuất , tại chùa Linh Sơn phường 2 Tp.Đà Lạt (kiến đàn Tăng) và chùa Sư Nữ Linh Phong phường 10 Tp.Đà lạt (kiến đàn Ni). Giới đàn đã cung thỉnh HT.Thích Toàn Đức làm Trưởng ban tổ chức, Chánh chủ đàn tăng, HT.Thích Minh Thông, Tuyên luật sư và NT.Thích Nữ Huệ Phước, Chánh chủ đàn ni. 
 
Giới đàn đã có 510 giới tử xuất gia phát tâm thọ giới  (trong đó có 49 Tỳ kheo, 110 Sa di, 66 Tỳ kheo ni, 113 Thức xoa Ma na và 163 Sa di ni) và hơn 500 giới tử tại gia phát tâm thọ giới Thập thiện và Bồ tát. 

Sau kỳ thi khảo hạch gồm: giáo lý, tụng luật và công phu, Ban giám khảo đã trình Ban kiến đàn kết quả sát hạch có: 6 giới tử xin thọ Tỳ kheo tăng, 02 Tỳ kheo ni, 2 Thức xoa Ma na, 03 sa di ni, không đủ điều kiện để lãnh thọ giới pháp. 
 
Ban đạo từ, Hòa thượng Trưởng ban tổ chức đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, chư tôn đức giáo phẩm thường trực HĐTS, BTS Phật giáo các huyện thị thành, chư tôn đức tăng, ni, Hội đồng Thập sự Nhị bộ, quí mạnh thường quân, quí đạo tràng Phật tử đã tạo mọi điều kiện thuận duyên để đàn tràng được thành tựu viên mãn. Cũng nhân dịp này, hòa thượng cũng  đã ân cần nhắc nhở hơn 400 giới tử vừa lãnh thọ giới pháp và mong rằng các con tiếp tục nương chốn thiền quy mà tấn tu đạo nghiệp, hãy nổ lực học tập và nghiêm trì giới luật đã lãnh thọ để làm hành trang cho lộ trình giác ngộ giải thoát, xứng đáng là những hành giả Thích tử, ngõ hầu khỏi cô phụ tứ ân. 

Lễ bế mạc Đại giới đàn Đạo Quang được khép lại với phần trao thưởng cho các giới tử đạt điểm cao trong kỳ thi khảo hạch. Theo đó, giới tử thọ Tỳ kheo có hai vị đạt loại  xuất sắc, hai loại giỏi, một khuyến khích và giới tử thọ Sa di có bốn xuất sắc, bảy loại giỏi và bốn khuyến khích. Tỳ kheo ni có hai xuất sắc, ba giỏi, Thức xoa Ma ni có ba xuất sắc, sáu giỏi và Sa di ni có ba xuất sắc, ba giỏi. 

Linh Toàn - Hạnh Định - Khánh Phước 
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ