Phật Giáo

Lâm Đồng: Đại lễ Trai đàn Bạt độ, Giải oan tại Tổ Đình Linh Quang

Thứ năm, 26/03/2016 | 22:42

Sanh Tử Kiều, cầu đoạn lìa âm dương, bao oan khiên từ đây đã được đã được giải bỏ, chư hương linh thừa Phật lực thác hóa bảo liên đài, an nhàn miền tịnh cảnh. “Âm dương cách trở đôi đàng, nhờ ơn đại lễ, chúng con sum vầy, âm dương hóa, kẻ sau, người trước, dắt dìu nhau qua khỏi luân hồi.

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Toàn Đức, Trưởng BTS PG Lâm Đồng; Pháp sư đàn tràng, HT.Thích Huệ Tâm, Trưởng BTS PG Thị xã Long Khánh, Đồng Nai, Sám chủ trai đàn.

Sáng ngày 26/3/2016, tại Tổ Đình Linh Quang Tp Đà Lạt, môn đồ pháp quyến và chư tôn thiền đức trong Ban Kinh Sư đã trang nghiêm, thanh tịnh cử hành lễ Cung an Chức sự, Bạch Phật khai kinh, cúng tiến Giác Linh hòa thượng Tôn sư , thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, Thỉnh linh Đề vị, Đăng đàn Giải oan Bạt độ , cầu nguyện âm siêu, dương thái,  nhân kỷ niệm 30 năm ngày HT Tôn Sư - Thích Minh Cảnh . Nguyên hàng giáo phẩm chứng minh, Phó BTS, Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Viện chủ Tổ Đình Linh Quang Tp.Đà Lạt vắng bóng .
 Môn đồ pháp quyến  tác bạch thỉnh sư
 

Đàn tràng được đặt dưới sự chứng minh của Đại lão HT.Thích Tánh Hải, Ủy viên HĐCM Giáo hội; HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn nam, nữ cư sĩ phật tử GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam, HT. Thích Giác Ngộ, HT.Thích Chánh Kế, HT.Thích Toàn Đức, HT.Thích Giác Hạnh. 
 
Sau lễ tác bạch cung an chức sự, chư tôn thiền đức trong Ban Kinh Sư đã quang lâm đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật, cúng tiến giác linh cố HT.Thích Minh Cảnh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ và giờ phút thiêng liêng nhất của buổi sáng hôm nay là lễ “Thỉnh linh Đề vị”, có nghĩa là ghi tên chư hương linh vào linh vị, để chư hương linh nương nhờ vào ân đức chư Phật, sự gia tâm cầu nguyện của chư tôn thiền đức trong ban kinh sư, gia nhập đàn tràng, nghe lời kinh, tiếng kệ, giải bỏ mọi oan khiên, siêu sanh lạc quốc. 

Để tưởng niệm , cố đại lão Hòa thượng, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Lâm Đồng và cũng để đáp lại lời thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến. Tiếp theo chương trình vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, HT.Thích Giác Hạnh, Ủy viên HĐTS GHPGVN, phó BTS kiêm trưởng ban hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu , đã không ngại đường xá xa xôi, hoan hỷ quang lâm pháp toàn, đăng đàn thuyết pháp cho toàn thể đạo tràng tứ chúng về định luật nhân quả, ý nghĩa của việc đăng đàn chẩn tế, đại lễ kỳ siêu… 

 
17 giờ 00 chiều cùng ngày, chư tôn đức trong ban kinh sư đã đăng đàn Giải oan Bạt độ, đàn tràng được đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Toàn Đức, Sám chủ đàn tràng, HT.Thích Huệ Tâm cùng chư tôn đức trong ban kinh sư.
 
 
“Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, Giải liễu, tiền sanh oan gia diệt, Oan gia trái chủ tận tiêu vong, nhất thiết oan hồn giai giải kiết”. Giải oan bạt độ có nghĩa là giải bỏ mọi oan khuất, nhổ sạch phiền não để đưa người qua bến bờ giải thoát an vui. Đây là phương tiện từ bi tâm của Đức Điều Ngự Bổn Sư để cứu độ cho các oan hồn, uổng tử tìm về nẻo đạo, siêu sanh miền tịnh quốc. 
 
“Quỹ hồn thảm khốc kết thành oan, quỹ hồn vô y hóa tác gian, ngưỡng trượng từ Tôn năng cứu độ, oan hồn trệ phách, thoát u quan”. Sau khi đã được chư tôn thiền đức trong ban kinh sư, dụng phương tiện từ bi tam muội để giải bỏ những oan khiên, nhổ sạch phiền não. Giờ đây chư hương linh lại được tiếp dẫn đảnh lễ chư Phật và cũng trong buổi lễ bạt độ giải oan này, đạo tràng lại được phước duyên cung thỉnh HT.Thích Toàn Đức quang lâm pháp tòa, đăng đàn thuyết linh về định luật nhơn quả, quả báo luân hồi, ngưỡng mong chư hương linh, sớm rõ nẻo chánh tà, giải bỏ oan khiên, thoát khỏi u đồ, siêu sanh miền cực lạc. 
 
 
Sanh Tử Kiều, cầu đoạn lìa âm dương, bao oan khiên từ đây đã được đã được giải bỏ, chư hương linh thừa Phật lực thác hóa bảo liên đài, an nhàn miền tịnh cảnh. “Âm dương cách trở đôi đàng, nhờ ơn đại lễ, chúng con sum vầy, âm dương hóa, kẻ sau, người trước, dắt dìu nhau qua khỏi luân hồi …".

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z