Phật Giáo

Lâm Đồng: Lễ tác pháp an cư

Thứ năm, 27/05/2013 | 13:46

Sau lễ đối thủ an cư, HT.Thích Tánh Hải ban đạo từ sách tấn đại chúng trong cửu tuần ( từ 15/04 đến 15/07/Âm lịch ) cố gắng tu tập, hành trì, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp ...

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Tánh Hải ủy viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Chánh Kế CM BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, sáng hôm nay, 18 tháng 04 năm Quý Tỵ (27/05/2013) chư tôn Thiền đức tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Đà Lạt) tác pháp an cư.

Sau lễ đối thủ an cư, HT.Thích Tánh Hải ban đạo từ sách tấn đại chúng trong cửu tuần ( từ 15/4  đến 15/7/Âm lịch ) cố gắng tu tập, hành trì, giữ gìn giới pháp, trao dồi giới đức oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp. Do đặc thù công tác phật sự của các trụ xứ cho nên chư tôn đức tăng, ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ chư Tăng Bố Tát tụng giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong thành phố Đà Lạt.

                                            Chư Tôn Đức Lễ Phật 

Được biết, vào sáng ngày 16/4/Âm lịch vừa qua, thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ tổng khai mạc khóa an cư kiết hạ năm 2013 cho trên 1.000 hành giả an cư trên địa bàn toàn tỉnh tại hội trường, trường Trung Cấp Phật học Lâm Đồng.

Chiều ngày 17/04/Âm lịch dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước ( trưởng phân ban Ni bộ Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ), chư tôn đức ni tại Tp.Đà Lạt cũng đã vân tập về chùa sư nữ Linh Phong (P.10 – Đà Lạt ) tác pháp an cư.

                        Nhị vị Hòa thượng chứng minh đối thủ an cư 

Các huyện còn lại chư tôn đức tăng, ni sẽ tác pháp An Cư và Bố Tát: Tại huyện Đơn Dương: Chùa Giác Nguyên (chư tăng), Chùa Giác Hoàng (chư ni) tại huyện Đạ Tẻh chùa Khánh Vân, tại huyện Di Linh: Chùa Linh Thắng (chư tăng), chùa Pháp Hoa (chư ni) , chư tăng các huyện phía nam kiết giới tại chùa Phước Huệ thành phố Bảo Lộc.

                                     Toàn cảnh lễ tác pháp an cư 
      Đại lão HT.Thích Tánh Hải - UVHĐCM TW GHPGVN ban đạo từ 
 

Thích Linh Toàn

Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z