Phật Giáo

Lâm Đồng: Phổ biến Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI) cho các chức sắc tôn giáo

Thứ năm, 21/08/2014 | 20:04

Các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục phát huy, tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Sáng hôm nay, ngày 21/08/2014, tại hội trường nhà khách Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam Tp.Đà Lạt, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết lần thứ 9, ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, cho các đại biểu, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tòan tỉnh. 
 
Tham dự hội nghị có ông Vũ Công Tiến, phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Kim Khang, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban nghành đoàn thể trong toàn tỉnh. 
 

Về phía các tôn giáo có: HT.Thích Toàn Đức, UV.HĐTS T.Ư GHPGVN – Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng quí đại biểu, đại diện các chức sắc, bốn tôn giáo: Phật giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đang sinh hoạt, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 

Hội nghị  đã được nghe ông Bùi Thanh Long – phó Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, phổ biến nghị quyết lần thứ 9, ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về việc:  “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam,  đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".
 
Đại tá Dương Công Hiệp – phó Chính ủy, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Lâm Đồng, thông tin về một số tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đặt biệt là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 
 
Cuối hội nghị là lễ ký kết giữa các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cùng đồng hành thực hiện, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông . 
 

Thông qua hội nghị, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục phát huy, tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc”, đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày một phồn vinh, tốt đẹp theo phương chăm “Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc”.
 
 

Thích Linh Toàn

 

 

Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z