Phật Giáo

Lâm Đồng: Trao Giáo chỉ tấn phong cho Chư tôn đức Tăng, Ni

Thứ năm, 14/05/2013 | 17:09

Theo Quyết định của HĐCM TW GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013 - 2017) toàn tỉnh Lâm Đồng có 26 Chư tôn đức Tăng, Ni được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm, trong đó có 6 Hòa thượng, 2 Thượng tọa, 8 Ni trưởng và 9 Ni sư. 

Sáng ngày 13/4/2013, tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Hòa thượng Thích Pháp Chiếu Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã trao Quyết định Giáo chỉ tấn phong hàng giáo phẩm cho Chư tôn đức Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

Theo Quyết định của HĐCM TW GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2013 - 2017) toàn tỉnh Lâm Đồng có 26 Chư tôn đức Tăng, Ni được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm, trong đó có 6 Hòa thượng, 2 Thượng tọa, 8 Ni trưởng và 9 Ni sư.

 

Được biết để được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng (đối với tăng) và Ni trưởng (đối với ni), ngoài đạo hạnh tu tập và đóng góp các phật sự, Chư tôn đức phải có ít nhất 40 năm hạ lạp (tuổi đạo) và 60 tuổi đời. Để được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa (đối với tăng) và Ni sư (đối với ni), phải có 25  hạ lạp và 45 tuổi đời.
 
 
 

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z