Phật Giáo

Lãnh đạo dòng truyền thừa Gelug đời thứ 103 PG Tây Tạng viên tịch

Thứ năm, 24/04/2017 | 15:17

Các thành viên của Quốc hội Chính phủ Tây Tạng lưu vong công bố đức pháp vương Gaden Tripa Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche, lãnh đạo dòng Truyền thừa Gelug đời thứ 103 Phật giáo Tây Tạng viên tịch vào lúc 23 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngày 21/04/2017 tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Hưởng thọ 80 xuân, giới lạp 54 hạ.


Thủ tướng Chính phủ Tây Tạng lưu vong, Tiến sĩ luật Lobsang Sangay vô cùng kính tiếc và phân ưu cùng tông môn pháp quyến dòng Truyền thừa Gelug đời thứ 103 Phật giáo Tây Tạng: “Với sự kính tiếc vô vàn, tình linh sơn cốt nhục, quyến thuộc Phật pháp, tôi đại diện Chính phủ Tây Tạng lưu vong và Nhân dân Tây Tạng quốc nội, cộng đồng Tây Tạng khắp nơi trên thế giới, kính cung thỉnh giác linh đức Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche tùy nguyện lực tái lai Ta bà tiếp tục hạnh nguyện bồ tát đạo, hoằng pháp lợi sinh”.

Đức Pháp vương Sharpa Chojey Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche sinh năm 1937 (Đinh Sửu) tại làng Yara, quận Dechen, Đông Nam của tu viện Yagra Tsem thuộc tỉnh Dechen, miền Đông Tây Tạng. Ngài sinh trong một gia đình trung nông. Năm lên 9 tuổi, Ngài xuất gia tu học tại tu viện Tsem và học các chương trình căn bản. Sau đó, Ngài cùng các bạn hữu đồng hành từng bước chân đi bộ nhiều tháng đến Lhasa, gia nhập tu viện Drepung Loseling tiếp tục học nâng cao. Nơi đây, Ngài đã thụ giáo pháp môn tu tập với nhiều bậc đạo sư tâm linh uy tín như Chư vị tôn đức giáo phẩm, Khensur Pema Gyaltsen, Ngài Shakor Khen Rinpoche Nyima Gyaltsen, Kyabje Denma Lochoe Rinpoche, Ngài Tehor Gen Lobsang Dhondup. Ngài có cơ hội tuyệt vời để được trực tiếp thụ giáo những bài học vô giá từ đức Đạt Lai Lạt Ma và nhị vị Bổn sư của Ngài.

Năm 1959 (Kỷ Hợi), Ngài giống như hàng nghìn người dân Tây Tạng khác, Ngài rời khỏi quê hương theo bước chân vị lãnh đạo tinh thần nhân dân Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trên đường tỵ nạn lưu vong và tiếp tục học tập tại Buxar. 

Năm 1964 (Giáp Thìn), Ngài đăng đàn thụ Cụ túc giới từ đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala. Cùng với rất nhiều đại tự viện Phật giáo Tây Tạng di chuyển về miền nam Ấn Độ, Ngài chọn tu viện Drepung Loseling là nơi để Ngài tiếp tục nghiên cứu và phụng sự.

Năm 1982 (Nhâm Tuất), Ngài hoàn thành Học vị Geshe Lharampa, bằng Tiến sĩ về Phật học, mức độ đào tạo cao nhất của truyền thống giáo dục Phật giáo Tây Tạng (ND: Học vị Geha có bốn cấp: Dorampa, Lingtse, Tsorampa và cao nhất là Lharampa).

Năm 1983 (Quý Hợi), Ngài gia nhập tu viện Gyuto Tantric để nghiên cứu thêm về Mật điển. Từ năm 1987-1989, Ngài đảm trách cương vị Hiệu trưởng tu viện Drepung Tsokchen và tu viện Loseling.

Năm 1990 (Canh Ngọ), đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã chỉ định Ngài là Lạt Ma Umse, trợ tá tu viện Gyuto và sau đó bổ nhiệm Ngài trụ trì tu viện Gyuto vào năm 1993. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ trụ trì thứ 119 của tu viện Gyuto, Ngài quay trở lại tu viện Drepung Loselinh, để tiếp tục sứ mệnh giáo dục đào tạo tăng tài đạt đến học vị Geshe.

Năm 2003 (Quý Mùi), Ngài được phong chức vị Sharpa Choeje của Tu viện Gaden. Tu viện Gaden có hai vị trụ trì, trụ trì của Gaden Shartse và trụ trì của Gaden Jangtse. Ganden Tripa có nghĩa là bậc trì giữ ngôi báu của tổ đình Ganden, việc phong tước hiệu này được diễn ra định kỳ bảy năm một lần, từ một trong hai vị trụ trì – Chojey xen kẽ nhau, và đức Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche được đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 bổ nhiệm làm Ganden Tripa thế hệ 103 vào tháng 10/2016.

Vân Tuyền (Nguồn: Hiệp hội Tây Tạng Nam California, USA)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z