Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 08/11/2015, 11:00 AM

Lễ dâng Y Kathina tại Đan Mạch

Ngày 5/11/2015 chi nhánh Thiền viện Wat Phra Dhammakaya (Pháp Thân tự) Thái Lan, đã tổ chức lễ dâng Y kathina. Khi trang nghiêm lễ, phật tử dâng y Kathina và tịnh phẩm cúng dường, chư tôn đức tăng già chia sẻ Pháp thoại: Nhận xét về phước thiện và quả báu của lễ dâng Y Kathina

“Sở dĩ quả báu của lễ dâng Y Kathina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phúc thiện bố thí khác, là vì lễ dâng Y Kathina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, do bởi đại thiện tâm hợp với trí tuệ hiểu biết rõ phúc thiện dâng Y Kathina là cao quý, và quả báu của lễ dâng Y Kathina là cao quý, không do một vị Tỳ kheo nào động viên khuyến khích làm lễ dâng Y Kathina.
 
Lễ dâng Y Kathina chỉ có trong Phật giáo mà thôi, không có ngoài Phật giáo. Nơi nào có chư Tỳ kheo tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, thì nơi ấy, thí chủ mới có cơ hội tốt làm lễ dâng Y Kathina đến chư Tỳ kheo tăng ấy. 

Thí chủ có thể làm lễ dâng Y Kathina được một tháng trong một năm, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày Rằm tháng 10 là hết hạn mùa dâng Y Kathina (Theo truyền thống Nam truyền). Và tại mỗi nơi, mà chư Tỳ kheo tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa xong, chỉ được phép thọ nhận Y Kathina của thí chủ một lần duy nhất trong một ngày ấy mà thôi; hay nói cách khác, trong một năm chỉ có 1 tháng, trong 1 tháng chỉ có 1 ngày, trong 1 ngày chỉ có 1 lần duy nhất tại nơi ấy, chư Tỳ kheo tăng ấy được phép thọ nhận Y Kathina của thí chủ một lần duy nhất trong mùa lễ dâng Y Kathina.
 
Nếu Tỳ kheo bị đứt hạ, Tỳ kheo an cư nhập hạ sau kể từ ngày 16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 10, Tỳ kheo không an cư nhập hạ tại một nơi nào, Tỳ kheo an cư nhập hạ từ một nơi khác đến nơi này,... thì tất cả những vị Tỳ kheo ấy không được phép thọ nhận Y Kathina của thí chủ, không hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ Y Kathina của chư tăng, mà chỉ được phép thọ nhận y thường dùng mà thôi.

Do đó, cơ hội tốt để làm lễ dâng Y Kathina là một điều rất hiếm có, rất hy hữu. Có khi thí chủ phải chờ đợi qua thời gian lâu, mới có được cơ hội tốt làm lễ dâng Y kathina đến chư Tỳ kheo tăng.

Còn các buổi lễ làm phúc thiện bố thí khác, thí chủ có thể làm bao nhiêu lần trong một năm, trong một tháng, trong một ngày không bị giới hạn. Cho nên, làm lễ dâng y Kathina dù chỉ một lần cũng thật là cao quý hơn các buổi lễ làm phước thiện bố thí khác gấp bội lần không thể so sánh được.

Đối với chư Tỳ kheo tăng, sau khi đã làm lễ thọ Y Kathina của chư tăng, tất cả chư Tỳ kheo tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ Y Kathina của chư tăng, chính lễ thọ Y Kathina của chư tăng ấy, có một oai lực phi thường, hộ trì cho chư Tỳ kheo không bị phạm 4 giới, mà đức Phật đã chế định và ban hành đến chư Tỳ kheo tăng, trong suốt thời gian hưởng đặc ân 5 quả báu của Y kathina, cho đến ngày Rằm tháng 2 mới hết hạn.

Bố thí của bậc thiện trí

Đối với thí chủ, buổi lễ dâng Y Kathina thuộc về sappurisadāna: Phúc thiện bố thí cúng dường của bậc thiện trí, gồm đủ 5 chi pháp như sau:

1- Saddhadāna: Bậc thiện trí bố thí có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp.

Bố thí với đức tin này có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp, đáng chiêm ngưỡng.

2- Sakkaccadāna: Bậc thiện trí bố thí với sự cung kính và vật thí phát sinh một cách trong sạch.

Bố thí với sự cung kính có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là toàn thể gia đình vợ con, tôi tớ, bà con, bạn bè, thuộc hạ... Cả thảy đều ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy.

3- Kāladāna: Bậc thiện trí bố thí đúng thời, đúng lúc như trong buổi lễ dâng y tắm mưa, dâng Y Kathina, bố thí đến Tỳ kheo khách, Tỳ kheo đi xa, Tỳ kheo bệnh, người bệnh, người đang đói khát...

Bố thí cúng dường đúng thời, đúng lúc, có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là có quả báu tốt lành từ thuở ấu niên cho đến lão niên, có những vật mà người khác khó có, được những vật mà người khác khó được...

4- Anuggahadāna: Bậc thiện trí bố thí với tâm tế độ người thọ thí.

Bố thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là quan tâm đến sự hưởng thụ của cải cho được an lạc.

5- Anupahaccadāna: Bậc thiện trí bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người.

Bố thí không làm khổ mình, không làm khổ người có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa thiêu hủy, không bị nước ngập lụt cuốn trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị Đức vua tịch thu, không bị người không ưa thích tranh giành.

Như trong kinh Sappurisadānasutta đức Phật dạy:

- Này chư Tỳ kheo, bậc thiện trí làm phước thiện bố thí bằng đức tin trong sạch sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, sạch sẽ, đáng để cho mọi người ngưỡng mộ.

Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí bằng sự cung kính sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm công, bè bạn, v.v... Đều lắng nghe và cung kính vâng lời làm theo lời khuyên dạy.

Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí hợp thời, hợp lúc, sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt khi cần có thứ gì sẽ có được thứ ấy theo sự mong muốn của mình.

Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí với tâm tế độ người thọ thí, sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt là người ấy thường quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đầy đủ sung túc ngũ trần.

Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí không làm khổ đến mình và người sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước lụt, trộm cướp, vua chiếm đoạt và kẻ không ưa thích phá hoại.
 
Này chư Tỳ kheo đó là 5 cách phước thiện bố thí của bậc thiện trí và quả báu của nó.

Kathina có ý nghĩa là “vững chắc” thì quả báu của lễ dâng Y kathina cũng có tính chất đặc biệt hơn các quả báu của các phước thiện bố thí khác đó là “vững chắc”, bền vững lâu dài, có đầy đủ 5 quả báu:

Āyu: Sống lâu.

Vaṇṇa: Có sắc đẹp đáng chiêm ngưỡng.

Sukha: Thân và tâm được an lạc.

Bala: Thân và tâm có sức mạnh.

Paññā: Có trí tuệ sáng suốt.

Những quả báu này được vững chắc, bền vững từ thời ấu niên, trung niên cho đến lão niên, và tất cả các tài sản sự nghiệp cũng được vững chắc, bền vững, không bị hủy hoại, không bị thiệt hại do lửa thiêu hủy, do nước lụt cuốn trôi, do bọn trộm cướp chiếm đoạt, do Đức vua tịch thu,...

Lễ dâng Y Kathina có tính chất đặc biệt hơn tất cả phước thiện bố thí khác đó là: Cơ hội tốt để thí chủ tạo được phước duyên sâu sắc nhất trong Phật giáo. Chính do nhờ phước duyên này hỗ trợ cho thí chủ dễ phát sinh đức tin nơi Tam Bảo; khi gặp đức Phật, nếu hậu thân của thí chủ muốn xuất gia trở thành Tỳ kheo, đức Phật cho phép xuất gia Tỳ kheo theo cách gọi“Ehi Bhikkhu!”: Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ kheo theo ý nguyện... 
 
Ngay khi đức Phật truyền dạy dứt câu, vị ấy trở thành Tỳ kheo có đầy đủ 8 thứ vật dụng đó là y 2 lớp, y vai trái, y nội, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ lọc; những thứ ấy được thành tựu do phước thần thông của vị ấy, vị tân Tỳ kheo liền có tăng tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh như một vị Đại đức có 60 tuổi hạ.

Trong thời kỳ đức Phật còn tại thế, có nhiều vị Tỳ kheo được đức Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ kheo bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu!”, đó là những vị Tỳ kheo mà trong kiếp quá khứ, quý Ngài đã từng dâng y, bát, các thứ vật dụng đến cá nhân Tỳ kheo, hoặc đến chư Tỳ kheo tăng, nhất là có cơ hội đã từng làm lễ dâng Y Kathina và đã từng phát nguyện rằng:

“Do năng lực phúc thiện dâng y kathina này, kiếp sau sẽ gặp đức Phật và được Ngài cho phép xuất gia trở thành Tỳ kheo bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu!”.

Khi thí chủ có nhiều phước thiện dâng y kathina cùng với lời phát nguyện thì sẽ được thành tựu như ý”.

Thích Vân Phong
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Kiến trúc cổ tự 2.000 năm tuổi - Trung tâm Phật giáo cổ nhất Việt Nam

Kiến trúc cổ tự 2.000 năm tuổi - Trung tâm Phật giáo cổ nhất Việt Nam

HomeAZ 10/08/2020, 09:42

Chùa Dâu ở Bắc Ninh là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - bốn vị nữ thần tương ứng với các hiện tượng mây, gió, sấm, chớp.

Nga trở thành nước đầu tiên đăng ký vắc xin chống Covid-19

Quốc tế 19:20 11/08/2020

Hãng thông tấn Tass và các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ngày 11/8, Tổng thống nước này Vladimir Putin tuyên bố Bộ Y tế Nga đã chính thức cấp phép cho loại vắc xin đầu tiên trên thế giới để phòng dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 16 tử vong

Quốc tế 18:54 11/08/2020

Bệnh nhân 832 mắc COVID-19 tử vong được chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân, đái tháo đường type 1 suy kiệt dài ngày, suy tim.

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hành thiện trong dịch Covid-19

Quốc tế 16:34 11/08/2020

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh kết nối với các mạnh thường quân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nước ngoài hỗ trợ 42,6 tấn gạo cho 2.634 hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ khó khăn với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng.

Cậu bé gốc Việt tặng 12.000 khẩu trang cho người vô gia cư Mỹ

Quốc tế 15:53 11/08/2020

Liem Kaplan (13 tuổi) đã tặng hơn 12.000 khẩu trang, 6.000 bánh mì, 2.500 chai nước rửa tay cho người vô gia cư tại Washington.

Từ điển Phật học