Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ hai, 16/03/2015, 15:47 PM

Lễ húy kỵ lần Thứ 10 đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ Nhị Pháp Chủ

Sáng nay 26/01/Ất Mùi (16/03/2015), Ban Thường trực HĐCM, Thường trực HĐTS, thường trực BTS GHPGVN Tp.Hà Nội  đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy kỵ lần Thứ 10 đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thích Tâm Tịch - nguyên Pháp Chủ GHPGVN tại Tổ đình Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Quang lâm, chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - Chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN Tp.Hà Nội cùng đông đảo chư tôn đức tăng ni các tổ đình, tự viện c môn đồ pháp quyến, đệ tử các giới. 

Sau lễ Niệm Cầu Gia Bị, HT. Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tuyên đọc Tiểu sử - Hành trạng của Đức Đệ nhị Pháp chủ. Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 trong một gia đình Nho giáo. Do sẵn có thiện duyên từ bao đời với phật pháp và với tấm lòng đầy ngưỡng mộ đạo Phật, năm 16 tuổi Ngài xuất gia cầu đạo, phát nguyện quy y tại Tổ đình Tế Xuyên huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Ngài từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong HĐTS T.Ư GHPGVN:  Trụ trì Tổ đình Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội, chánh trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV (Nhiệm kỳ 1997-2002) và Đại hội lần thứ V (Nhiệm kỳ 2002-2007) đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ, giữ ngôi vị “Tùng lâm thạch trụ”của GHPGVN…

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức của người con Phật “xuất trần thượng sĩ” hành trì “Giới - Định - Tuệ”, phụng sự “Đạo pháp - Dân tộc”.

Công đức hóa duyên viên mãn, đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN đã viên tịch vào hồi 14h30 phút ngày 06/03/2005, trụ thế 91 năm, trì Đại giới 66 năm. 

Tại buổi lễ TT.Thích Đức Thiện – Tổng thư HĐTS GHPGVN đã cảm tạ tri ân công đức tới chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm và chứng minh buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Cuối buổi lễ chư tôn đức Hoà thượng, thượng toạ, đại đức, ni trưởng, ni sư, tăng, ni ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, các vị sư trụ trì các tổ đình lớn các tỉnh thành thể dâng hương tưởng niệm trước giác linh Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch.
 
 
 
 
 
 
 
 

Cẩm Vân

Thích Thanh Nhiễu –HT.Thích Thiện Pháp - chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN, BTS GHPGVN Tp Hà Nội cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện môn đồ Pháp quyến, đệ tử các giới.

Sau lễ Niệm Cầu Gia Bị, HT. Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tuyên đọc Tiểu sử - Hành trạng của Đức Đệ nhị Pháp chủ. Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 trong một gia đình nho giáo. Do sẵn có thiện duyên từ bao đời với Phật pháp và với tấm lòng đầy ngưỡng mộ đạo Phật, năm 16 tuổi Ngài xuất gia cầu đạo, phát nguyện quy y tại Tổ đình Tế Xuyên huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngài từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong HHĐTS TƯ GHPGVN:  Trụ trì Tổ đình Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội, Chánh trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ , Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, tại  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1997-2002) và Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2002-2007), tại Hà Nội, đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ, giữ ngôi vị “Tùng lâm thạch trụ”của GHPGVN…

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức của người con Phật “xuất trần thượng sĩ” hành trì “Giới - Định - Tuệ”, phụng sự “Đạo pháp - Dân tộc - CNXH”.

 Công đức hóa duyên viên mãn, Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN đã Viên tịch vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005,trụ thế 91 năm, trì Đại giới 66 năm.

Tại buổi lễ TT Thích Đức Thiện – Tổng thư HĐTS GHPGVN đã cảm tạ tri ân công đức tới chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm và chứng minh buổi lễ được thành tựu viên mãn.

 Cuối buổi lễ chư tôn đức Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Tăng Ni Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, các vị sư trụ trì các tổ đình lớn các tỉnh thành thể dâng hương tưởng niệm trước giác linh Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có HT Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thanh Nhiễu –HT.Thích Thiện Pháp - chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN, BTS GHPGVN Tp Hà Nội cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện môn đồ Pháp quyến, đệ tử các giới.

Sau lễ Niệm Cầu Gia Bị, HT. Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tuyên đọc Tiểu sử - Hành trạng của Đức Đệ nhị Pháp chủ. Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 trong một gia đình nho giáo. Do sẵn có thiện duyên từ bao đời với Phật pháp và với tấm lòng đầy ngưỡng mộ đạo Phật, năm 16 tuổi Ngài xuất gia cầu đạo, phát nguyện quy y tại Tổ đình Tế Xuyên huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngài từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong HHĐTS TƯ GHPGVN:  Trụ trì Tổ đình Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội, Chánh trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ , Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, tại  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1997-2002) và Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2002-2007), tại Hà Nội, đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ, giữ ngôi vị “Tùng lâm thạch trụ”của GHPGVN…

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức của người con Phật “xuất trần thượng sĩ” hành trì “Giới - Định - Tuệ”, phụng sự “Đạo pháp - Dân tộc - CNXH”.

 Công đức hóa duyên viên mãn, Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN đã Viên tịch vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005,trụ thế 91 năm, trì Đại giới 66 năm.

Tại buổi lễ TT Thích Đức Thiện – Tổng thư HĐTS GHPGVN đã cảm tạ tri ân công đức tới chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm và chứng minh buổi lễ được thành tựu viên mãn.

 Cuối buổi lễ chư tôn đức Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Tăng Ni Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, các vị sư trụ trì các tổ đình lớn các tỉnh thành thể dâng hương tưởng niệm trước giác linh Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có HT Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN: HT.Thích Thanh Nhiễu –HT.Thích Thiện Pháp - chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN, BTS GHPGVN Tp Hà Nội cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện môn đồ Pháp quyến, đệ tử các giới.

Sau lễ Niệm Cầu Gia Bị, HT. Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tuyên đọc Tiểu sử - Hành trạng của Đức Đệ nhị Pháp chủ. Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 trong một gia đình nho giáo. Do sẵn có thiện duyên từ bao đời với Phật pháp và với tấm lòng đầy ngưỡng mộ đạo Phật, năm 16 tuổi Ngài xuất gia cầu đạo, phát nguyện quy y tại Tổ đình Tế Xuyên huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngài từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong HHĐTS TƯ GHPGVN:  Trụ trì Tổ đình Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội, Chánh trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ , Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN, tại  Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 1997-2002) và Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2002-2007), tại Hà Nội, đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ, giữ ngôi vị “Tùng lâm thạch trụ”của GHPGVN…

Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, Đức Đệ nhị Pháp chủ luôn thể hiện tâm đức của người con Phật “xuất trần thượng sĩ” hành trì “Giới - Định - Tuệ”, phụng sự “Đạo pháp - Dân tộc - CNXH”.

 Công đức hóa duyên viên mãn, Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN đã Viên tịch vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005,trụ thế 91 năm, trì Đại giới 66 năm.

Tại buổi lễ TT Thích Đức Thiện – Tổng thư HĐTS GHPGVN đã cảm tạ tri ân công đức tới chư tôn đức giáo phẩm đã quang lâm và chứng minh buổi lễ được thành tựu viên mãn.

 Cuối buổi lễ chư tôn đức Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Tăng Ni Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, các vị sư trụ trì các tổ đình lớn các tỉnh thành thể dâng hương tưởng niệm trước giác linh Đức Đệ nhị Pháp chủ Thích Tâm Tịch.

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Quan Âm ẩn mình dưới nước ở Phú Yên

Trong nước 09:37 19/02/2020

Tọa lạc tại thôn Mỹ Quang Nam, một làng chài nghèo thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên – Chùa Thanh Lương chính là nơi có bức tượng Phật Quan Âm ẩn mình dưới nước độc lạ.

Buông xả phiền não theo lời Phật dạy

Trong nước 09:26 19/02/2020

Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh bằng cách đi chùa lễ Phật cầu may, cầu an hoặc đọc sách Phật với mong muốn tìm được sự bình an và giải tỏa bế tắc.

'Bà ngoại' lượm ve chai và ba đứa cháu không xin mà có

Trong nước 09:10 19/02/2020

Bảy năm nay, một người phụ nữ lưu lạc xứ người, ở nhà thuê, làm đủ việc, lượm ve chai, tết cũng không thể về quê, chỉ để cưu mang 3 đứa trẻ không nơi nương tựa. Và coi mình là bà ngoại tụi nhỏ...

Nguồn gốc của thói quen ganh tỵ

Trong nước 09:09 19/02/2020

Tính vị kỷ là nguồn gốc của lòng ganh ghét. Khi chưa được giác ngộ đạo Phật, hầu như gần hết con người trên thế gian này đều mắc chứng bệnh ganh ghét, đố kỵ ngoại trừ các vị đại Bồ tát.