Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 25/11/2012, 13:54 PM

Lễ suy tôn đức Pháp chủ GHPGVN và lễ bế mạc Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII

Phật Giáo

Chiều 24/11/2012, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Quang lâm chứng minh phiên bế mạc có  Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cùng Chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII cùng tề tựu tham dự...


Sau các nghi thức trên, Hòa thượng Thích Thanh Nhã và Thượng tọa Thích Lệ Trang đã dâng ấn biểu Hội đồng Chứng minh lên Đức Pháp chủ. Đức Pháp chủ đóng dấu ấn chứng Ban thường trực Hội đồng Chứng minh, chính thức công nhận vai trò đảm trách của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới.


Tại lễ tấn phong, hơn 1.000 đại biểu Phật giáo đã cùng chắp tay cung đón Trưởng lão Pháp chủ Thích Phổ Tuệ, Đại hội đã thống nhất tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Thiền gia Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau nghi lễ suy tôn, toàn thể đại biểu đã cùng nghe đạo từ của Pháp chủ trong việc tu học và hành trì giới luật trong quá trình hoằng pháp.


Ngay sau đó toàn thể đại biểu trong hội trường đã cùng niệm “Y giáo phụng hành” (tuân theo lời chỉ giáo mà làm - PV). Các Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS kính dâng Khánh vàng khánh tuế lên Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN


Lễ bế mạc Đại hội diễn ra ngay sau đó dưới sự chứng minh của Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN cùng sự hiện diện của đại diện các bộ, ngành trung ương và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.Đại đức Thích Đức Thiện - Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự Đại biểu khởi thân trang nghiêm Niệm Phật cầu gia bị. Đại hội cũng dành 1 phút tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Viên, Trưởng ban Trị sự THPG Đà Nẵng vừa viên tịch.


 HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực HĐTS đọc báo cáo danh sách bổ sung HĐCM với 89 thành viên và báo cáo danh sách nhân sự HĐTS NK VII.Cung nghinh Đức Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN quang lâm hội trường


HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt phân ban Nhân sự báo cáo kết quả suy cử Ban Thường trực HĐCM, suy tôn Đức Pháp chủ và công bố danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017). Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục được đề nghị Đại hội suy tôn ngôi Pháp chủ.
 Toàn thể hội trường khởi thân trang nghiêm đứng dậy chắp tay thành kính cung đón Ban kinh sư cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN đăng bảo tọa.HT.Thích Trí Tâm, Trưởng ban nghi lễ trung ương GHPGVN tuyên đọc văn biểu suy tôn Đức Pháp chủ GHPGVN.15h38: HT. Thích Thanh Nhã và TT. Thích Lệ Trang dâng ấn biểu HĐCM lên Đức Pháp chủ. Đức Pháp chủ đóng dấu ấn chứng Ban thường trực HĐCM


15h400: Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN tuyên đọc đạo từ của Đức Pháp chủ.Mở đầu, Đức Pháp chủ bày tỏ “Bậc cổ đức có dạy rằng: Phật Pháp lấy kỳ túc làm trang nghiêm. Tôi năm nay đã gần 100 tuổi, thẹn vì mình tài đức không đủ, nhưng lại được Tăng sai vào ngôi vị trọng trách của Giáo hội. Đây là một vinh dự, song cũng là một trách nhiệm lớn lao. Tôi thành kính tri ân công đức chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể Đại hội đã một lần nữa đặt niềm tin và giao phó trọng trách cho tôi cùng với chư tôn thiền đức hoằng dương chính pháp, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Đức Pháp chủ có lời tán thán khen ngợi “Công đức tu hành, công đức giữ gìn giới hạnh, và công đức hoằng hóa phục vụ chúng sinh đồng hành cùng dân tộc, ích đạo lợi đời của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni và tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.”

Đức Pháp chủ khẳng định “Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với Tăng ni, Phật tử chúng ta mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng xã hội người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Bởi Đại hội kỳ này là Đại hội nối tiếp chặng đường sau 30 năm thống nhất Phật giáo thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua 6 nhiệm kỳ, chúng ta có đủ thời gian để đánh giá một cách khách quan về những kết quả, thành tựu, cũng như thấy được những hạn chế, tồn tại của chặng đường đã qua. Điều này đã được thể hiện trong các văn kiện trình tại Đại hội.”


Đức Pháp chủ nhấn mạnh “Mọi sự thịnh suy, tốt xấu đều phụ thuộc ở chúng ta. Cho nên Tăng ni, Phật tử phải tự thân để làm tốt mọi Phật sự của mình thật đúng nghĩa, không ngụy biện với tinh thần tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng tùy duyên. Có làm được như vậy mới xứng đáng với lịch đại tổ sư và các bậc tiền bối đã hy sinh cả đời mình vì Đạo Pháp, vì dân tộc!”.

Đức Pháp chủ nhắc lại lời dạy của Đức Từ Phụ để làm kim chỉ nam cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới:Này các tỷ khiêu, khi nào chúng tỷ khiêu tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các tỷ khiêu, chúng tỷ khiêu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.

Này các tỷ khiêu, khi nào chúng tỷ khiêu có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tiến, có chính niệm, có trí tuệ, thời này các tỷ khiêu, chúng tỷ khiêu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.


“Này các tỷ khiêu, khi nào các vị tỷ khiêu sống với bạn đồng tu tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thụ trì giới luật đúng với sa môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, thời nay các tỷ khiêu, chúng tỷ khiêu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.

Đức Pháp chủ mong các đại biểu “Hãy vì sự xương minh của đạo pháp, vì sự hưng thịnh của dân tộc mà khắc cốt ghi tâm để mỗi Phật sự của Giáo hội chúng ta đều thành tựu được những kết quả tốt đẹp, để Phật giáo chúng ta có vị thế xứng đáng trong lòng dân tộc, cùng với Phật giáo đồ trên toàn thế giới đoàn kết, hòa hợp góp phần vào sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, bảo vệ hòa bình đem lại hạnh phúc đích thực cho nhân loại.”

15h47: Toàn thể đại biểu trong hội trường niệm “Y giáo phụng hành”.

15h49: HT.Thích Thanh Nhiễu và HT.Thích Chơn Thiện, Phó chủ tịch thường trực HĐTS kính dâng Khánh vàng khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN.


15h50: HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS kính dâng Khánh vàng khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN.


15h52: HT.Ma Hả Phong Sa Ma Lợt, Chủ tịch HĐTS TƯ Liên Minh Phật giáo Lào lên tặng quà chúc mừng Đức Pháp chủ GHPGVN.


15h53: Đại diện TƯMTTQVN, BTGCP, BTS thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, BTS thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, chư tăng, phật tử các chùa huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tặng hoa kính mừng Đức Pháp chủ.


16h02: HT.Thích Thanh Nhiễu công bố danh sách Ban Thường trực HĐTS. Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được Đại hội tái suy tôn ngôi vị Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN.

16h12: HT.Thích Giác Toàn đọc báo cáo danh sách và tài chính do Tăng Ni, Phật tử và các Đoàn thể cúng dường Đại hội.

16h22: Đại hội cử hành Lễ Bế mạc.
Thượng tọa Thích Đức Thiện giới thiệu thành phần quan khách tham dự Lễ bế mạc Đại hội.

16h26: Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp.
16h29: HT.Thích Giác Toàn tuyên đọc thư của HT.Chủ tịch HĐTS GHPGVN gửi Tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

16h41: HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Ban Thư ký Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

16h50: Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

16h51: HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên đọc Diễn văn bế mạc Đại hội.

Diễn văn mở đầu “Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại tiếp tục chuẩn bị một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm sắp đến theo chương trình hoạt động Phật sự mà Đại hội thông qua.”


Hòa thượng khẳng định “Tất cả thành viên của Giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực của mình để hoàn thành các Phật sự đã được Đại hội đề ra.”


Hòa thượng tin tưởng “Với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ chân tình của Đảng và Chính phủ, Chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư Tăng Ni, Phật tử sẽ giúp cho Giáo hội vững tiến, tiếp tục thu đạt những thành quả tốt đẹp.”


Hòa thượng tán thán công đức của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển bền vững, ổn định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng nhắc nhở “Chỉ có sự tinh tấn, truyền thống đoàn kết của Phật giáo là động lực, là sức mạnh không ngừng được phát huy để chúng ta vượt khó và tiến lên. Tôi cũng xin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cơ cấu nhân sự trong các Ban, Ngành, Viện cũng như của từng cơ sở, cần lưu tâm về khả năng chuyên môn, đạo đức, sự trung kiên đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tinh thần phục vụ và đặc biệt là tranh thủ những điều kiện thuận lợi để hoạt động, luôn là những điểm vô cùng cần thiết để mỗi thành viên đóng góp hữu hiệu cho các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội. Ban, Viện trung ương, các Ban Trị sự cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục sự ổn định, trong đó có việc củng cố nhân sự; đề ra các kế hoạch hoạt động 6 tháng, từng năm cho phù hợp với chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII Trung ương Giáo hội. Công việc này đòi hỏi sự tập trung trí tuệ tập thể, kinh nghiệm và khả năng nhận định chính xác về hoàn cảnh thực tế, để có được những kế hoạch cụ thể, khả thi, mang lại những thành tựu tốt đẹp.”

Diễn văn cho biết “Trước sự thành công rực rỡ của Đại hội, nhìn lại chặng đường phát triển hơn 30 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội trân trọng ghi nhận công đức đóng góp của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước; chân thành tri ân Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển bền vững về mọi phương diện.”

Diễn văn nhắc lại lịch sử Phật giáo “Khi Giáo đoàn Tỳ kheo của Phật được thành lập với 60 vị Thánh đệ tử,  Đức Phật dạy: “Này các tỷ kheo, hãy du hành vì lợi ích của số đông, vì an lạc, hạnh phúc của chư thiên và loài người”.” và khẳng định “Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ ngày thành lập đến nay đã và đang nỗ lực thực hiện sứ mệnh cao cả này qua phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, cùng với các tổ chức tôn giáo thân hữu đang quyết tâm làm “lợi Đạo, ích Đời” trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. Mỗi thành viên của Giáo hội nguyện đem hết sức tinh tấn, sự nhiệt thành để thực hành lý tưởng Phật giáo theo lời dạy trên của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.”

16h57, Hòa thượng thay mặt Đoàn Chủ tọa, đã tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

17h03: Đại hội chào cờ kết thúc Đại hội và Hồi hướng.


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tu như cứu lửa cháy dầu

Ảnh 11:29 07/07/2020

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Ai làm mình khổ?

Ảnh 10:51 07/07/2020

Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.

Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Ảnh 10:00 07/07/2020

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Ảnh 09:58 07/07/2020

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sinh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành.