Phật Giáo

Lễ suy tôn và dâng tặng pháp hiệu Miến Điện

Thứ năm, 24/03/2016 | 16:34

Ngày 23/03/2016, chính phủ & Bộ Tôn giáo chính phủ Miến Điện đã tổ chức lễ suy tôn và dâng tặng pháp hiệu Miến Điện đến Quý Ngài Quốc sư, Thiền sư, Giảng sư, Thiện Trí Cao Thượng... tại Đại Pháp đường, chùa Uppatasanti thủ đô Nay Pyi Daw, Miến Điện. 

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện danh dự của Ngài Đại Trưởng lão Tăng thống Sayadaw Kumarabhivamsa, tất cả các Ngài Tam Tạng và Hội đồng lãnh đạo Tăng già Miến Điện. Về phía Chính phủ có sự tham dự của Ngài Tổng thống, hai Ngài Phó Tổng thống, tất cả các Bộ trưởng và các cơ quan cấp cao của Miến Điện. 
 
Và đặc biệt năm nay Ngài Tam Tạng 12 Sayadaw Bhaddanta Abhijatabhivamsa được vinh danh bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo của đức Phật Dhammabhanḍāgārika.
 
Chúng con thành tâm chúc mừng Ngài Tam Tạng 12 thật nhiều sức khỏe, sống lâu trên con đường hoằng dương chánh Pháp mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh. 

Nguyễn Hoài Nam 
Pháp danh Ottama 
Nguyễn Hoài Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z