Phật Giáo

Lễ tưởng niệm lần thứ 54 Bồ tát Thích Quảng Đức

Thứ năm, 15/05/2017 | 09:17

Sáng ngày 19/04/Đinh Dậu (14/05/2017), ĐĐ.Thích Như Hoằng và tăng chúng chùa Sắc Tứ Thiên Tứ (tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 54 Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Về tham dự có HT.Thích Trừng Giác, Chứng minh BTS Phật giáo thị xã Ninh Hòa, Chư tôn đức các tự viện và phật tử phường Ninh Hà.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật của Chư tôn đức, đoàn thanh niên phật tử chùa Ngộ Phước (Tp.Nha Trang) đã dâng hương và cử nhạc “Trầm hương đốt”.

Tại buổi lễ, Phật tử Nguyễn Đình Việt, pháp danh Nguyên Sử đã cung tuyên tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức, nêu rõ, đức vô úy của nhà Phật được thể hiện sâu sắc trong hành động vị pháp thiêu thân của ngài. “Ngài thật sự đã thắp lên ngọn đuốc soi đường giữa đêm dài tăm tối của vô minh hận thù, ngọn đuốc làm bừng tỉnh lương tri của nhân loại”, tiểu sử nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Trừng Giác đã châm ngọn lửa thiêng, đại chúng trang nghiêm kính lễ và năm vóc sát đất, tưởng niệm ngọn lửa  từ bi của Bồ tát Thích Quảng Đức, ngọn lửa đấu tranh cho hòa bình và công bằng xã hội… mãi mãi soi đường cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Hòa thượng tán thán Đại đức trụ trì, tăng chúng và phật tử chùa Sắc Tứ Thiên Tứ đã giữ gìn và tôn tạo ngôi chùa do Bồ-tát Thích Quảng Đức trùng tu vào năm 1937.

Quảng Ấn
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z