Phật Giáo

Lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng - dấu ấn khó quên

Thứ năm, 20/03/2017 | 10:31

Sáng ngày 19/02/Đinh Dậu (16/03/2017), nhằm ngày vía đức Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm đản sinh, lễ thế phát xuất gia cho các thiện nam, thiện nữ đang tu tập công quả tại chùa Ba Vàng đã diễn ra trong không khí rất trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa.

 
Sau khi nghi thức niêm hương bạch Phật, theo lời cầu thỉnh chân thành của các giới tử, thầy và Chư tăng đã tác pháp yết ma, đồng ý cho các giới tử được phép xuất gia.
 
Để tri ân hai đấng sinh thành, các giới tử đã dâng lời tạ từ và lễ tạ cha mẹ lần cuối trong niềm xúc động của cả đại chúng. Giây phút thiêng liêng ấy đã khiến cho toàn thể hội chúng không kìm được dòng nước mắt. Dẫu biết rằng các con sẽ ra khỏi gia đình từ đây nhưng các bậc cha mẹ đã kiên cường, bằng tất cả tình thương và lòng kính tín Tam bảo đã có lời căn dặn thắm đượm đạo lý khiến các con có thêm niềm tin và ý chí trên con đường chông gai phía trước mà mình đã chọn.

Tiếp theo chương trình, thầy nghiệp sư cùng Chư tăng ni đã cắt bỏ mái tóc phiền não cho các giới tử. Từng nhát đao thế phát, từng lọn tóc rơi xuống cũng là lúc phiền não lùi xa. Đấy là giờ phút quan trọng nhất mà một người con Phật không thể nào quên, điểm mốc mà từ nay trở đi sẽ thay đổi cả cuộc đời.
 
 Chính thức trở thành một tu sĩ, các sư chú, sư cô đã được thầy nghiệp sư đặt cho pháp danh mới và ban cho những lời giáo giới dạy bảo về chuẩn mực đạo đức của người xuất gia để sách tấn các sư chú, sư cô trên con đường tu học trở thành mô phạm cho nhân thiên.
 
Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo chứng minh và gia hộ cho các sư chú, sư cô kiên tâm bền chí vững bước tiến tu để thành tựu quả vị vô thượng Bồ đề và không phụ ơn thầy nghiệp sư đã trao cho giới thân huệ mạng, công ơn cha mẹ nuôi dưỡng nên người, cùng sự tin tưởng, tình thương yêu và sự quan tâm lo lắng của toàn thể đại chúng dành cho mình.

Chùa Ba Vàng
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z