Tag: Lí giải về đạo Phật

Các thiên tài nổi tiếng lý giải thế nào về Đức Phật?

Đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Các Phật tử đều biết đến Đức Phật là người mang thông thiệp giải thoát và an lạc trong cuộc sống. Nghiên cứu về Đức Phật, các nhà khoa học đưa ra những quan điểm riêng.
19:00 02/07/2019