Phật Giáo

Lịch chi tiết Chương trình tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Thứ năm, 29/03/2014 | 10:34

Ngày 03/04/2014 (04/03/Giáp Ngọ): 08h: Lễ Tuyên Pháp ngữ - phụng tống kim quan nhập Bảo tháp.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh


Ngày 28/03/2014 (28/02/Giáp Ngọ):

- 15h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, phật tử vân tập.
- 16h00: Lễ niệm hương bạch Phật - Tổ - Khai chung bảng.
- 18h00: Lễ nhập Kim quan
- 19h00: Lễ Thành phục
- 21h00: Luân phiên hộ niệm.
-24h00: Chỉ tịnh.

Ngày 29/03/2014 (29/02/Giáp Ngọ):

-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-07h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm quang lâm
-08h00: Lễ viếng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00: Chỉ tịnh.

Ngày 30/03/2014 (30/02/Giáp Ngọ):

-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00 : Chỉ tịnh.

Ngày 31/03/2014 (01/03/Giáp Ngọ):

-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00: Chỉ tịnh.

Ngày 01/04/2014 (02/03/Giáp Ngọ):

-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00: Chỉ tịnh.

Ngày 02/04/2014 (03/03/Giáp Ngọ):

-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Phụng tống Di ảnh Đại lão Hòa thượng thăm viếng Trụ sở Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3); Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM (chùa Ấn Quang, Quận 10).
-18h30: Cảm niệm Tôn Sư
-20h00 : Bố tát
-24h00 : Chỉ tịnh.

Ngày 03/04/2014 (04/03/Giáp Ngọ):

-03h30: Lễ bạch Phật-Tổ
-05h00: Tiểu thực
-06h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quan lâm
-07h00: Lễ Truy niệm giác linh (có chương trình riêng)
-08h00: Lễ Tuyên Pháp ngữ - phụng tống kim quan nhập Bảo tháp.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z