Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Đời sống âm, ca nhạc và Lời Phật dạy về niềm vui trong chính Pháp

Đời sống âm, ca nhạc và Lời Phật dạy về niềm vui trong chính Pháp

Theo quan điểm của Thế Tôn, ca hát và ngâm nga những tình khúc lâm ly, ủy mị và bi thương có tính chất “văn nghệ đứt ruột” chỉ làm cho nỗi đau lớn thêm, tham vọng và nuối tiết chất chồng là những tiếng khóc than trong giới luật của bậc Thánh
Lời Phật dạy chắp cánh cho tình yêu

Lời Phật dạy chắp cánh cho tình yêu

Lời Phật dạy 18/09/2019, 08:48

Kết hôn là việc hệ trọng trong cuộc đời mỗi người. Nó đánh dấu bước ngoặc lớn trong đời sống của người cư sĩ Phật tử. Vì vậy chúng ta cần căn nhắc sửa soạn cho thật tốt việc kết hôn để bảo đảm đời sống hôn nhân được hạnh phúc vẹn toàn và tiến triển vững bền.

Lời Phật dạy mang lại sự giàu có (II)

Lời Phật dạy mang lại sự giàu có (II)

Lời Phật dạy 16/09/2019, 11:54

Trong con mắt người đời thì ai có nhiều tài sản khác là giàu có; người có được vợ đẹp, con xinh khiến người khác không khỏi thèm muốn và ghen tị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự giàu có đó có tồn tại mãi trong sự vô thường của mọi vật vốn do duyên sinh hay không?

Lời Phật dạy mang lại sự giàu có (I)

Lời Phật dạy mang lại sự giàu có (I)

Lời Phật dạy 15/09/2019, 13:10

Lý luận Phật gia khuyến khích Phật tử gây dựng cơ nghiệp để xã hội phát triển nhưng không lấy tiền của, vật chất làm tiêu chuẩn đánh giá: “Vô bệnh đệ nhất lợi. Tri túc đệ nhất phú. Sân hận đệ nhất độc. Niết bàn đệ nhất lạc”.

Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

Niệm Phật phải đặt trọn niềm tin vào lời Phật dạy

Lời Phật dạy 14/09/2019, 09:33

Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: Lòng tin là bước đầu vào Ðạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì đức tin có tánh cách rất trọng yếu.

Người Phật tử chánh tín có cầu xin không?

Người Phật tử chánh tín có cầu xin không?

Lời Phật dạy 12/01/2013, 13:25

Nhân quả rất chính xác và minh bạch. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Muốn có phước báo thì phải làm phước, tích phước, vun bồi cội phước. Cầu xin và cầu nguyện suông không phải là nội dung thực hành của người Phật tử vì không thể mang lại kết quả như ý

Sự cúng dường cao thượng

Sự cúng dường cao thượng

Lời Phật dạy 04/01/2013, 11:31

Nên khi bố thí chọn ngay vị hay người chính mình trong sạch cúng dường. Ðây là nhân làm cho tâm người thí chủ chồng chất thêm nhiều phiền não, chứ không có ích gì đến sự tu tập, đã bỏ việc thương yêu thân thuộc đi tìm thêm kẻ thân thuộc bên ngoài.

Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Lời Phật dạy 02/01/2013, 09:08

Người hiểu biết nhiều thì càng phải khiêm tốn, dù là đối với người hèn kém hơn mình. Phải lãnh thọ và quý trọng những gì xung quanh ta. Khiêm tốn một phần, tăng thêm một phần công đức

Có ai biết - cái chết đến lúc nào?

Có ai biết - cái chết đến lúc nào?

Lời Phật dạy 28/12/2012, 16:04

Sau khi bình tâm trở lại, ông thỉnh mời Ðức Phật và Tăng đoàn đến nơi ông ngụ để thọ trai. Trong bảy ngày kế tiếp, ông cúng dường vật thực đến chư Tăng, và trong ngày thứ bảy, ông xin phép được rửa bát của Phật và xin Phật chúc phúc

Người Phật tử làm giàu với năm mục tiêu cao thượng

Người Phật tử làm giàu với năm mục tiêu cao thượng

Lời Phật dạy 27/12/2012, 09:12

Phật tử luôn tâm niệm và dấn thân làm giàu bằng chánh mạng và chánh nghiệp. Mọi tài sản có được phải trong sạch, nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp

Như thế nào là Giới, là Định, là Tuệ?

Như thế nào là Giới, là Định, là Tuệ?

Lời Phật dạy 22/12/2012, 09:16

Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng

Có bốn hạng người là những hạng người nào?

Có bốn hạng người là những hạng người nào?

Lời Phật dạy 21/12/2012, 09:47

Con đường hướng thượng là con đường tu tập chuyển hóa những nghiệp nhân bất thiện, hướng đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến quả vị giải thoát. Con đường hướng thượng ấy, mỗi người là chủ nhân của chính mình và phải tự mình cất bước.

Như thế nào thì được gọi là người Cư sĩ thuần thành?

Như thế nào thì được gọi là người Cư sĩ thuần thành?

Lời Phật dạy 18/12/2012, 18:24

Để tiến xa hơn, người cư sĩ phát tâm tu tập về lòng tin, giữ giới, bố thí, yết kiến các Tỷ-kheo, nghe pháp, thọ trì những pháp đã nghe, suy nghĩ đến nghĩa lý các pháp đã thọ trì, và quan trọng nhất là thực hành các pháp đã nghe hiểu ấy

Cúng dường cho hạng người nào thì mình và mọi người đều được lợi lạc?

Cúng dường cho hạng người nào thì mình và mọi người đều được lợi lạc?

Lời Phật dạy 12/12/2012, 09:57

Chỉ có hạng người có giới đức,đạo hạnh với tính tình hiền thiện mới đáng để cho chúng ta “cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường”. Dù rằng, những người này có thể họ rất bình thường

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Lời Phật dạy 08/12/2012, 12:32

Để đạt được cách cho cao cả như vậy không phải người nào cũng làm được mà phải có trí tuệ, thấu hiểu bản chất của cuộc đời là vô thường và vô ngã. Chính tuệ giác vô ngã đã soi sáng cho hành động bố thí thông thường tiến đến Bố thí Ba la mật

Quan điểm của đức Phật về 'Sân khấu' kích thích tham sân si

Quan điểm của đức Phật về "Sân khấu" kích thích tham sân si

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:55

Bài kinh thể hiện quan điểm của Đức Phật về “sân khấu” và “kịch trường” dưới đây là Kinh Puta, chương tám, Tương ưng thôn trưởng, Kinh Tương ưng bộ tập II (số thứ tự 15) bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, 

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:54

Ngày nay, cũng là sự cung kính, danh vọng, tự cao, được nể trọng, nhưng là từ việc sử dụng những phương tiện cao cấp, đắt tiền, phô trương sự xa xỉ, giàu sang, hơn người. 

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Lời Phật dạy 18/11/2012, 21:48

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những hành vi tạo tác bất thiện được tạo ra nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ của con người.

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Lời Phật dạy 18/11/2012, 16:18

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Lời Phật dạy 17/11/2012, 14:12

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, quen thói lười biếng.

Xem thêm