Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Như thế nào là Giới, là Định, là Tuệ?

Như thế nào là Giới, là Định, là Tuệ?

Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng
Đức Phật dạy về hiếu đạo

Đức Phật dạy về hiếu đạo

Lời Phật dạy 12/11/2019, 08:14

Trong kinh Phật dạy, nếu cho một người con xuất gia chân thật tu hành thì công đức phước báu cũng rất lớn, vì người con đấy chân thật tu hành có đầy đủ giới đức thì sẽ cứu độ được rất nhiều đời cha mẹ.

Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc

Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc

Lời Phật dạy 11/11/2019, 07:34

Đức Phật dạy: phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy trái đắng, nhờ vậy mà mới có thể mạnh mẽ, trưởng thành.

Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy

Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy

Lời Phật dạy 09/11/2019, 09:13

Sống chung với mẹ chồng có lẽ là đề tài sôi nổi không bao giờ có hồi kết của phụ nữ. Người khen có, người chê có, người than vãn, người trách móc Không bàn ai đúng ai sai, xin mượn đôi lời Phật dạy để có thêm hướng nhìn về vấn đề này

Đức Phật dạy Pháp Niết bàn tức khắc

Đức Phật dạy Pháp Niết bàn tức khắc

Lời Phật dạy 07/11/2019, 06:00

Phải là có cơ duyên nhiều đời mới được làm thị giả cho Đức Phật. Thị giả là nhà sư sống gần Đức Phật nhất, là vị đệ tử được tin cậy để chọn theo hầu bên Đức Phật, phải có nhiệt tâm tu học làm gương cho các tu sĩ khác, và do vậy được nghe Đức Phật thuyết giảng nhiều kinh nhất.

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Lời Phật dạy 08/12/2012, 12:32

Để đạt được cách cho cao cả như vậy không phải người nào cũng làm được mà phải có trí tuệ, thấu hiểu bản chất của cuộc đời là vô thường và vô ngã. Chính tuệ giác vô ngã đã soi sáng cho hành động bố thí thông thường tiến đến Bố thí Ba la mật

Quan điểm của đức Phật về 'Sân khấu' kích thích tham sân si

Quan điểm của đức Phật về "Sân khấu" kích thích tham sân si

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:55

Bài kinh thể hiện quan điểm của Đức Phật về “sân khấu” và “kịch trường” dưới đây là Kinh Puta, chương tám, Tương ưng thôn trưởng, Kinh Tương ưng bộ tập II (số thứ tự 15) bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, 

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:54

Ngày nay, cũng là sự cung kính, danh vọng, tự cao, được nể trọng, nhưng là từ việc sử dụng những phương tiện cao cấp, đắt tiền, phô trương sự xa xỉ, giàu sang, hơn người. 

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Lời Phật dạy 18/11/2012, 21:48

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những hành vi tạo tác bất thiện được tạo ra nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ của con người.

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Lời Phật dạy 18/11/2012, 16:18

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Lời Phật dạy 17/11/2012, 14:12

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, quen thói lười biếng.

Xem thêm