Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật dạy: 'Thế gian có năm việc tuyệt chẳng thể được'

Phật dạy: "Thế gian có năm việc tuyệt chẳng thể được"

Các pháp hữu vi là vô thường, có được rồi cũng sẽ mất, có thành thì phải biến hoại, có sinh thì ắt sẽ bị già bệnh chết. Đây là sự thật, là quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ và nhân sinh. Không ai và không có sự vật gì vượt thoát quy luật này.
Phật dạy cách hóa giải đau buồn

Phật dạy cách hóa giải đau buồn

Lời Phật dạy 22/10/2020, 08:11

Câu chuyện này xảy ra khi Đức Ðạo Sư ở Trúc Lâm. Bấy giờ, hoàng tử Vô Úy dẹp loạn ở biên giới về, vua cha Tần Bà Sa La rất vui lòng, ban thưởng cho hoàng tử một vũ nữ trẻ đẹp, giỏi tài múa hát, và cho ở hoàng cung bảy ngày.

Người nóng giận cũng như rắn độc

Người nóng giận cũng như rắn độc

Lời Phật dạy 18/10/2020, 10:29

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo: Có bốn loại rắn, này các Tỷ kheo. Thế nào là bốn? Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc; loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc; loại rắn có nọc độc và ác độc; loại rắn không có nọc độc, không có ác độc.

Phật dạy sắc đẹp làm con người mê muội

Phật dạy sắc đẹp làm con người mê muội

Lời Phật dạy 18/10/2020, 07:18

Sắc là các màu sắc, hình dáng mà mắt tiếp xúc nhìn thấy mọi hình ảnh sự vật rồi sinh tâm phân biệt đẹp xấu, từ đó muốn chiếm hữu, nhất là lòng ham muốn về nam sắc, nữ sắc là đầu mối dẫn chúng sinh luân hồi trong sinh tử trong vô số kiếp.

Phật dạy tâm bi tình yêu thương chân thật

Phật dạy tâm bi tình yêu thương chân thật

Lời Phật dạy 17/10/2020, 06:58

Trên con đường phát tâm Bồ-đề cầu đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, một trong những nhân tố quan trọng chính là Đại bi. Tâm Bồ-đề Vô thượng không do Đại bi thì không thể phát khởi. Không muốn liễu thoát sinh tử cũng không thể phát tâm Bồ-đề.

Học cách điều phục tâm theo lời Phật dạy

Học cách điều phục tâm theo lời Phật dạy

Lời Phật dạy 11/06/2020, 14:46

Điều phục tâm là cốt tủy tu tập theo giáo pháp Đức Phật. Tâm phải được huấn luyện như luyện ngựa, luyện voi cho đến khi thuần thục. Bởi Ngài dạy rằng tâm chúng ta rất hoang dại, vì chúng ta không thể kiểm soát được nó. Các hoạt động dù tốt hay xấu đều là sự phóng chiếu của tâm.

Lời dạy của Đức Phật về làm hại và không làm hại

Lời dạy của Đức Phật về làm hại và không làm hại

Lời Phật dạy 11/06/2020, 12:41

Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách.

Lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu

Lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu

Lời Phật dạy 07/06/2020, 08:23

Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nợ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ .

Lòng thành bố thí ắt thoát khỏi tai ác

Lòng thành bố thí ắt thoát khỏi tai ác

Lời Phật dạy 05/06/2020, 07:07

Trong pháp bố thí, phước đức lớn hay nhỏ không nhất thiết tùy thuộc vào vật thí lớn hay nhỏ mà còn tùy thuộc vào thái độ bố thí. Nếu bố thí với tâm thanh tịnh thì dầu vật thí có nhỏ cũng đem lại lợi ích lớn lao. Câu chuyện Tiền thân này cho chúng ta thấy được điều đó.

Đức Phật dạy về đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh

Đức Phật dạy về đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh

Lời Phật dạy 31/05/2020, 08:33

Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiết lập mối quan hệ hiếu đạo giữa thầy và trò. Bởi lẽ, sinh ta là cha mẹ, tác thành cho ta nên người, có lợi ích, có địa vị trong xã hội không nơi đâu khác là học đường, là bậc sư trưởng.

Tư tưởng hòa bình qua lời dạy của Đức Phật

Tư tưởng hòa bình qua lời dạy của Đức Phật

Lời Phật dạy 29/05/2020, 08:18

Bốn đức: Từ, Bi, Hỷ, Xả nếu được mọi người ứng dụng trong đời sống hằng ngày, thì chiến tranh sẽ không có mặt trên hành tinh này, thay vào đó là thế giới có cuộc sống yên ổn, hòa bình mà ai ai cũng mong đợi.

Phật dạy: Khéo chăm dưỡng người bệnh

Phật dạy: Khéo chăm dưỡng người bệnh

Lời Phật dạy 25/05/2020, 08:04

Điều quan trọng nhất mà người nuôi bệnh cần có là tìm cách giải tỏa những tâm lý bất an, sầu muộn khiến cho người bệnh tuy có đau mà ít khổ. Thế Tôn gọi là “thuyết pháp cho bệnh nhân”.

Lời Phật dạy về những điều khó

Lời Phật dạy về những điều khó

Lời Phật dạy 23/05/2020, 13:43

Đứng trước hoàn cảnh bị người khác nhục mạ như vậy, người ta thường hay oán giận thù hằn, đôi lúc phản kháng trở lại bằng cách trả đũa quyết liệt với những ngôn từ không văn hóa tí nào hay nặng hơn là đánh đập hoặc giết hại.

Tu khó hay dễ?

Tu khó hay dễ?

Lời Phật dạy 21/05/2020, 15:13

Thời Phật còn tại thế, các thiện nam, tín nữ phát tâm xuất gia thành Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni. Các vị ấy được đức Phật hoặc các vị Thánh đệ tử thế phát xuất gia, và tùy theo căn tánh mà cho mỗi vị một đề tài thiền quán riêng biệt, có thể không ai giống ai.

Suy ngẫm lời Phật dạy nhân chuyện Phật tắm cho Tỳ kheo bệnh nặng

Suy ngẫm lời Phật dạy nhân chuyện Phật tắm cho Tỳ kheo bệnh nặng

Lời Phật dạy 17/05/2020, 13:37

Vào thời quá khứ, có một quốc gia tên là Hiền Đề. Lúc bấy giờ, có vị tỳ kheo lâm bệnh nặng nằm trên giường rất lâu, sức khoẻ đã suy yếu rất nhiều, đại tiểu tiện đều phải đi trên giường, toàn thân dơ bẩn và hôi hám nên không có ai lui tới chăm sóc.

Khám phá chân lý vũ trụ theo lời dạy của Đức Phật

Khám phá chân lý vũ trụ theo lời dạy của Đức Phật

Lời Phật dạy 11/05/2020, 08:08

Toàn bộ giáo lý đạo Phật là chân lý tuyệt đối, chân lý của vũ trụ và nó vẫn luôn ở đó, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận ra những sự thật tuyệt đối này. Bên cạnh đó, vì chúng ta đang sống ở cấp độ tương đối nên thấy ra vạn pháp đều có thực, đều vận động và tạo ra kết quả.

Lời Phật dạy luôn hiện tiền

Lời Phật dạy luôn hiện tiền

Lời Phật dạy 10/05/2020, 17:36

Tôi cảm nhận niềm vui thật sự với cuộc sống mình. Khi sống hành theo lời Phật dạy, bỏ chữ tham là không bị rắc rối. Hay khi bị sỉ nhục thất bại, tôi nhớ lời Phật dạy nhân quả, là do đời trườc tôi gieo nhân bất hảo nên đời nay không đựơc như ý.

Nghe Phật dạy về tình yêu

Nghe Phật dạy về tình yêu

Lời Phật dạy 17/04/2020, 12:51

Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Thiền sư gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”.

Lời Đức Phật dạy về quản lý kinh tế gia đình

Lời Đức Phật dạy về quản lý kinh tế gia đình

Lời Phật dạy 12/04/2020, 10:15

Việc tạo ra của cải vật chất phù hợp với đạo đức, luật pháp và không có bạo lực xứng đáng được tán thán. Việc tiêu dùng những sản phẩm xứng đáng cũng như sử dụng vào việc bố thí, từ thiện hoặc những vấn đề có lợi về đạo đức cũng cần khuyến khích.

Lời Phật dạy về dấu ấn 'chuyển Pháp luân' và 'thị nhập Niết bàn'

Lời Phật dạy về dấu ấn 'chuyển Pháp luân' và 'thị nhập Niết bàn'

Lời Phật dạy 05/04/2020, 05:56

Khi còn trên đường đi tầm đạo, Tất Ðạt Ða có gặp năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, cùng trao đổi tu tập và hứa với nhau khi nào có người chứng quả vị Vô Thượng Bồ Ðề thì sẽ trở lại và truyền đạt cho nhau.

Lời dạy của Ðức Phật về dấu ấn 'Thành đạo'

Lời dạy của Ðức Phật về dấu ấn 'Thành đạo'

Lời Phật dạy 03/04/2020, 11:31

Ðức Phật đã chứng ngộ, đã thấu suốt dòng sông sanh tử tự bao đời kiếp, mặt trái của sự giả tạo, sự cấu thành hư huyễn..., giờ này Ngài đã tỏ sáng, viên dung như ánh trăng rằm, không còn gì che khuất.

Xem thêm