Phật Giáo

Long An: Đại Giới đàn Thiện Nhu tổ chức khảo hạch giới tử

Thứ năm, 22/03/2013 | 09:09

Khi khảo hạch vấn đáp các giới tử sẽ chọn đề ngẫu nhiên (trong thùng) để trả lời. Nếu giới tử trả lời 01 bộ đề đạt 5 điểm trở lên sẽ đậu, còn ngược lại thì rớt và sẽ không được truyền giới (mời ra khỏi giới trường)

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 21/03/2013 tại Giới trường chùa Thiên Châu đã diễn ra buổi khảo hạch kiến thức Phật pháp của giới tử. Với mục đích kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc.
 
Chư tôn đức Ban giám khảo Đại Giới Đàn trước giờ khảo hạch giới tử
  
Nội dung của buổi khảo hạch: Đối với giới tử Tỳ kheo gồm hai phần thi viết và thi vấn đáp, nội dung thi gồm: ý nghĩa 2 thời khóa tụng hàng ngày, Kinh Thập Thiện, Kinh Di Giáo, Kinh Bát Đại Nhân Giác; Luật Tỳ Ni, Oai Nghi, Qui Sơn Cảnh Sách, Luật Sa Di, Sa Di thập giới; Ngũ đức Sa di, thập số Sa Di; Lịch sử Đức Phật Thích Ca, lịch sử Thập Đại Đệ Tử Phật; Tam pháp ấn (khổ, vô thường, vô ngã); Thập nhị nhân duyên; Tứ diệu đế. Đối với giới tử Sa di chỉ thi vấn đáp; nội dung thi gồm: Lịch sử Đức Phật Thích Ca; Lược sử thập đại đệ tử Phật; Nắm vững 10 bài Phật học Phổ thông khóa I; thuộc lòng 02 thời công phu hàng ngày; Thuộc lòng Luật Tỳ Ni, Oai Nghi.
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
Cơ cấu đề khảo thí của buổi khảo hạch gồm:

- Tỳ-kheo: 20 bộ đề, mỗi bộ đề gồm 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 điểm.

- Sa-di: 20 bộ đề, mỗi bộ đề gồm 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 2 điểm.

Khi khảo hạch vấn đáp các giới tử sẽ chọn đề ngẫu nhiên (trong thùng) để trả lời. Nếu giới tử trả lời 01 bộ đề đạt 5 điểm trở lên sẽ đậu, còn ngược lại thì rớt và sẽ không được truyền giới (mời ra khỏi giới trường). 01 bộ đề thi viết dành cho giới tử thọ giới Tỳ kheo (gồm 3 câu hỏi; 01 câu hỏi 2 điểm, 02 câu hỏi 4 điểm).
 
 
Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức kiêm Chánh Chủ khảo sách tấn nhắc nhở giới tử trước phần thi viết
 
 
 
 
 
HT.Thích Minh Thiện - Chánh chủ khảo, ân cần quan tâm nhắc nhở các giới tử tại buổi thi viết
 
 
 
 
 
Buổi khảo hạch diễn ra nghiêm túc, các giới tử chấp hành tốt các quy định của Ban giám khảo và hoàn thành bài thi của mình.   

Tiếp theo chương trình của Đàn Giới vào lúc 19 giờ cùng ngày là khóa lễ Sám hối sáu căn - tịnh trừ tam nghiệp và tuần chiểu của các giới tử.
 
ĐĐ.Thích Đức Hoàng cùng các giới tử niêm hương bạch Phật phát nguyện sám hối
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
Khóa lễ kết thúc trong sự trang nghiêm và thanh tịnh, tất các giới tử ai nấy cũng đều hoan hỷ, tinh thần hân hoan sẵn sàng cho ngài mai lãnh thọ giới pháp nhiệm mầu.
 

Tin, ảnh: Huệ Chơn – Pháp Thịnh (BTS Phật giáo Long An)

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z