Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ năm, 21/03/2013, 16:13 PM

Long An: Khai mạc Giới đàn Thiện Nhu

Quan trọng nhất là giới thể hay còn gọi là căn tánh tu hành của các giới tử, căn lành càng lớn thì việc thọ trì giới pháp sẽ được mau chóng thành tựu kết quả giác ngộ giải thoát.

Sáng nay, ngày 21/03/2013 tại chùa Thiên Châu, phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại Giới đàn Thiện Nhu năm 2013 truyền giới cho các giới tử.
 
 
 
  


                             Giới tử cung nghinh Chư tôn giáo phẩm quang lâm
 
Quang lâm chứng minh Đại Giới đàn có Chư HT.Thích Đạt Đồng - Chứng minh BTS THPG tỉnh Long An; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Như Niệm -  Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh – Trưởng Ban Kiểm Soát HĐTS TW GHPGVN; HT.Thích Tịnh Hạnh - Phó trưởng BTS THPG Tp.HCM; HT.Thích Thanh Sơn – Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW; HT.Thích Thanh Hùng - Phó ban Hoằng pháp TW GHPGVN; HT.Thích Thiện Thanh - Chứng Minh BTS THPG tỉnh Long An; TT.Thích Tấn Đạt - Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW;  HT.Thích Hoằng Chánh – Chứng minh BTS THPG Long An; HT.Thích Thiện Huệ - Chứng minh BTS THPG Long An; TT.Thích Minh Thiện - Trưởng BTS THPG Long An, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Thiện Nhu; TT.Thích Phước Nghiêm - Phó ban Hoằng pháp TW; HT.Thích Phước Toàn – Phó Trưởng ban Văn hóa TW GHPGVN; TT.Thích Tắc Ngộ - Phó BTS THPG Long An; TT.Thích Minh Thọ - Phó Thường trực BTS THPG Long An, phó Ban tổ chức Đại Giới Đàn; HT.Thích Hạnh Trân – Phó Trưởng BTS THPG Tiền Giang; HT.Thích Huệ Tấn – Trưởng BTS THPG Bến Tre; TT.Thích Minh Nhẫn – Phó BTS THPG Kiên Giang; cùng Chư tôn thiền đức trong HĐCM, HĐTS TW GHPGVN, Thường Trực BTS THPG Long An, Chư tôn thiền đức BTS THPG các tỉnh thành bạn, Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã đến chứng minh, tham dự và hỗ trợ cho Đại Giới đàn. 
 
 
HT.Thích Đạt Đồng - thành viên Thường trực HĐCM TW quang lâm 
HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN quang lâm 
TT.Thích Tấn Đạt - Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp TW quang lâm  
 
Cung nghinh Chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường 
Niệm Phật cầu gia bị 
  
Chư tôn đức HĐTS TW chứng minh  
Quang cảnh buổi lễ
 
Chư tôn đức Ni có Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh – Trưởng ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – Phó ban Đặc trách Ni giới TW; Ni trưởng Thích Nữ Như Minh – Chứng minh Ni giới THPG Kiên Giang; Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên – Chứng minh Ni giới THPG Long An; cùng Chư tôn thiền đức Ni trong HĐCM, HĐTS TW GHPGVN, Thường trực BTS THPG Long An, Chư tôn thiền đức Ni BTS THPG các tỉnh thành bạn, Chư tôn đức Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã đến chứng minh, tham dự và hỗ trợ cho Đại Giới đàn. 
 
 Chư tôn đức Ni chứng minh
 
Đến tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn có ông Nguyễn Văn Cheo – Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc MTTQ tỉnh Long An; ông Lê Trường Cửu – Phó phòng Nội vụ tỉnh Long An; bà Trần Thị Ngọc Tuyết – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc tỉnh Long An và quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền sở tại, các vị phóng viên báo đài   và hơn 1500 đồng bào Phật tử đồng về tham dự. 
 Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An
 
Đại Giới đàn Thiện Nhu năm nay với số lượng giới tử Tỳ kheo 161 vị; Tỳ kheo Ni 135 vị ; Thức xoa 146 vị; Sa di 250 vị và Sa di Ni 188 vị, tổng cộng gồm có 880 vị. Với số lượng gần 1000 giới tử cần cầu thọ trì giới pháp của Như Lai, điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo tỉnh Long An ngày một phát triển nói riêng và ngôi nhà Phật pháp ngày một hưng thịnh, phát triển dài lâu.  
ĐĐ.Thích Lệ Trí - Chánh Thư ký BTS THPG tỉnh Long An dẫn chương trình
  
Trong diễn văn Khai mạc TT.Thích Minh Thiện – Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Long An, Trưởng Ban tổ chức Đại Giới đàn Thiên Nhu; Thượng tọa đã nêu cao giá trị thiêng liêng và cao cả của giới pháp “Giới là sinh mệnh của Tăng già, là mạng mạch của Phật pháp.

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn Phật pháp còn.
Giới như đèn sáng lớn, phá đêm dài tối tăm.
Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm Pháp thân.
Giới là thuyền thanh lương vượt thoát biển sinh tử.
Giới là cõi đất lành, hay sinh các công đức.

Giới là nền tảng đưa đến sự phát triển thiền định và trí tuệ. Giới là cửa ngỏ của đạo quả giải thoát”.

Đồng thời Thượng tọa hết sức tán thán tinh thần cần cầu giới pháp của các giới tử và nhắc nhở các các giới tử nên phát tâm dũng mãnh, cố gắng gội sạch thân tâm, tịnh hóa ba nghiệp để thọ trì giới pháp thanh tịnh của đức Như Lai, ngõ hầu tiến tu đạo nghiệp, hoằng truyền chính pháp. 
TT.Thích Minh Thiện - Trưởng BTS THPG tỉnh Long An,  Trưởng Ban tổ chức Giới đàn phát biểu khai mạc
 
TT.Thích Minh Thọ - Phó Thường trực BTS THPG tỉnh Long An, Phó Ban tổ chức đọc báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn Thiện Nhu
 
Đại Giới Thiện Nhu lần này trong hội đồng thập sư truyền giới Ban tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Đạt Đồng đương vi Hòa thượng Đàn Đầu, HT.Thích Trí Quảng đương vi Tuyên Luật Sư, HT.Thích Minh Thông đương vi Yết-ma-A-Xà-Lê, HT.Thích Minh Tấn đương vi Giáo thọ A-Xà-Lê; Thất Chứng Tăng Già có HT.Thích Phước Toàn, HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Huệ Hồng, TT.Thích Tấn Đạt, TT.Thích Tắc Phi, TT.Thích Tắc Nguyện. Hội đồng truyền giới Ni có Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Ni trưởng Thích nữ Như Vân, Ni sư Thích nữ Gương Liên, Ni sư Thích nữ Tuệ Đăng, Ni sư Thích nữ Tuệ Như , Ni sư Thích nữ Như Hương, Ni sư Thích nữ Viên Đức, Ni sư Thích nữ Tắc Hạnh.
 
 
ĐĐ.Thích An Trung dẫn thỉnh Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng  
 
 
Ni sư Thích Nữ Tuệ Đăng dẫn thỉnh Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni
 
 
 
Với lòng khát ngưỡng giới pháp của Như Lai, tất cả các giới tử đều mong muốn thể hiện tấm lòng chí thành chí kính của mình trước Chư tôn giáo phẩm chứng minh của Đại Giới Đàn các giới tử Tăng Ni đã dâng lên lời phát nguyện thọ trì giới pháp. 
 
Đại diện giới tử dâng lời phát nguyện thọ giới
 
“ Trong giờ phút thiêng liêng của Giới trường trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, tất cả hàng Giới tử chúng con chí thành cần cầu giới pháp. Chúng con biết được rằng, chỉ có Giới pháp mới có thể chế ngự những lỗi lầm của thân khẩu ý, đoạn trừ phiền não, vượt qua ba nẽo sáu đường, hướng đến sự giác ngộ giải thoát.Chúng con xin phát nguyện, sau khi lãnh thọ giới pháp từ Chư tôn Giáo phẩm Giới sư truyền trao, mỗi Tăng Ni giới tử chúng con sẽ nghiêm trì các giới đã thọ, tinh cần tinh tấn trong tu học, thành tựu giới thể, không vi phạm các học giới, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ những ác pháp như phẩn nộ, sân hận, kiêu căng, ngã mạn, tật đố, v.v…, thành tựu các thiện pháp để“trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, phát huy sở tu sở học của chính mình hầu trở thành người hữu dụng cho đạo và đời trong mai hậu, đền đáp Tứ trọng ân trong muôn một.” 
  
Sau lời phát nguyện thọ trì giới pháp của các giới tử lời phát biểu chân thành của đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền ông Nguyễn Văn Cheo - Trưởng Ban Tôn Giáo Dân Tộc MTTQ tỉnh Long An. Trong lời phát biểu ông vô cùng tán dương tinh thần hòa hợp và cần cầu giới pháp của các giới tử, ông mong muốn sau khi các giới tử được thọ giới sẽ thực hành tốt các giới đã thọ và làm người mô phạm lãnh đạo tinh thần cho quần chúng nhân dân, giúp quần chúng nhân dân nêu cao ý thức đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nếp sống tốt đạo đẹp đời mà Đảng và Nhà nước đã đề ra…. và sau cùng ông chúc mừng cho Đại Giới Đàn thành công tốt đẹp. 
Ông Nguyễn Văn Cheo - Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc MTTQ tỉnh Long An đại diện cho các cấp chính quyền phát biểu tại buổi lễ khai mạc
 
 
 
HT.Thích Trí Quảng trao lẵng hoa chúc mừng của Văn phòng II TW Giáo hội đến Đại Giới đàn 
 
Chư tôn đức giáo phẩm đại diện các Ban ngành Trung ương Giáo hội trao lẵng hoa chúc mừng Đại Giới Đàn 
  
 
Ông Nguyễn Văn Cheo trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy UB, HĐNH, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An
 
Càng xúc động hơn là lời đạo từ và khai đạo của HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN đã làm cho tâm bồ đề của các giới tử càng trở nên dũng mãnh. Ngài đã tán dương Chư tôn đức BTS THPG tỉnh Long An vì đây là Đại Giới Đàn có số lượng giới tử đông nhất trong 30 qua của Phật giáo tỉnh nhà. Và Ngài khẳng định rằng Giới là điều quan trọng nhất của người tu, vì nhờ có giới mà chúng ta phân biệt được Tăng – Tục, người tại gia hay xuất gia.

Nhờ giữ gìn được giới pháp thì định tuệ mới phát sinh, có định và trí tuệ rồi thì trong khi hành đạo chúng ta mới có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai và việc gì lợi ích hay không lợi ích cho đời cho đạo; đây mới là điều quan trọng của người xuất gia trên bước đường hoằng truyền giáo pháp. Quan trọng nhất là giới thể hay còn gọi là căn tánh tu hành của các giới tử, căn lành càng lớn thì việc thọ trì giới pháp sẽ được mau chóng thành tựu kết quả giác ngộ giải thoát. Ngài nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho các giới tử đều đắc được giới pháp thanh tịnh.
 
Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ và khai đạo cho giới tử 
 
 
 
 Sau cùng TT. Thích Tăc Ngộ thay mặt Ban tổ chức Đại Giới Đàn đọc lời cảm tạ.  
TT.Thích Tắc Ngộ - Phó BTS THPG tỉnh Long An phát biểu cảm tạ
 
  
 
Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp, các giới tử đều hoan hỷ, tâm trí vững mạnh chuẩn bị cho ngày tiếp thọ giới pháp.
 

Tin, ảnh: Huệ Chơn – Pháp Thịnh (BTS Phật giáo Long An)

TIN LIÊN QUAN

Đức Phật nói về nguyên nhân thất bại ở đời

Ảnh 10:17 20/02/2020

Có vị Thiên nhân nghĩ đến nỗi khổ của thế gian nên đến thỉnh vấn Đức Thế Tôn về nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của con người sống ở trên đời.

Nghe chuông và chắp tay

Ảnh 09:53 20/02/2020

Hầu hết các ngôi chùa ở xứ ta đều có đại hồng chung. Đại hồng chung là chuông lớn mà mỗi khi được thỉnh lên thì âm thanh có thể nghe được từ thôn trên xuống xóm dưới. Đại hồng chung được thỉnh vào buổi khuya và buổi tối, mỗi buổi đúng 108 tiếng. Người thỉnh chuông được gọi là tri chung.

Rừng trải rộng 70% diện tích quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Ảnh 09:40 20/02/2020

Tại Bhutan, 70% diện tích được bao phủ bởi rừng, không khó hiểu khi quốc gia này có môi trường trong sạch bậc nhất thế giới. Từ nhiều năm nay, các đời vua Bhutan đều giữ nguyên một quy định: Một cây bị đốn tại Bhutan, dù với mục đích tốt hay xấu thì người chặt phải trồng lại 3 cây.

Nếp sống đạo đức, lành mạnh của người Phật tử

Ảnh 09:08 20/02/2020

Đối với hàng Phật tử tại gia, năm giới là năm điều học căn bản để tạo dựng nên một nếp sống đạo đức, tốt đẹp và lành mạnh. Không chỉ trong đạo Phật mà năm điều đạo đức này còn là năm điều kiện để tạo dựng một xã hội an lành, trật tự và phát triển bền vững.