Phật Giáo

Long An: Trai đàn Chẩn tế chùa An Phú

Thứ năm, 25/10/2013 | 17:09

Ngày 19/09/Quý Tỵ (23/10/2013), chùa An Phú, ấp 3, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An long trọng tổ chức Trai đàn Chẩn tế và mừng Vía đức Bồ tát Quán Thế Âm

Xin giới thiệu hình ảnh của buổi lễ:
 
 
 
 

Long An
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z