Tag: lửa tam muội dưới góc nhìn Khoa học và Phật giáo

Lửa Tam Muội kỳ diệu qua góc nhìn Phật giáo và khoa học

Sau khi Đức Phật nhập diệt, bà Kiều Đàm di mẫu (dì của Phật) và vợ của thái tử Tất Đạt Đa là Da Du Đà La đã cùng 500 ni tăng đã dùng một thứ lửa gọi là Hỏa quang tam muội để tự thiêu.
10:24 30/06/2019