Phật Giáo

Luận về chữ ĐỨC

Thứ năm, 26/11/2014 | 10:14

Khi có đức làm ăn nhiều phong phú/Có quý nhơn phò trợ sẽ hanh thông/Nếu tu hành tâm ý sẽ đượm nồng/Qua tai nạn quả chứng ngay hiện tại

CÓ ĐỨC

Người có đức hành từ bi hỷ xả
Đem tình thương chia sẻ khắp muôn nơi
Gom khổ đau cho tất cả rạng ngời
Mừng vui sướng khi thấy người thành đạt

Sống khiêm cung lòng bao dung dào dạt
Đức hy sinh điều nhẫn nhục thực hành
Tôn trọng nhau giữ mãi nét tinh anh
Nhường điều tốt thay cho người chịu xấu

Phước đức nhất là người con hiếu thảo
Pháp nhiệm mầu nên quyết chí Quy y
Lo hoằng dương Tam bảo mãi phụng trì
Cho hạnh phúc hòa chan toàn vũ trụ

Khi có đức làm ăn nhiều phong phú
Có quý nhơn phò trợ sẽ hanh thông
Nếu tu hành tâm ý sẽ đượm nồng
Qua tai nạn quả chứng ngay hiện tại

Nhiều phước đức sống bình an khương thái
Quả cảm chiêu điều tốt đẹp về mình
Hành vô ngã sẽ tiến đến vô sinh
Sống vị tha cõi lòng luôn an lạc
 
MẤT ĐỨC
     
Sống mất đức khi lòng đầy kiêu mạn
Xem thường đời với “mục hạ vô nhân”
Lo hưởng thụ cho “bản ngã” tăng dần
Quyết sinh tồn mạng chúng sanh xem nhỏ      
                                                              
Tưởng mình tài quên ơn trên gia hộ
Bội công lao của những kẻ hy sinh
Chỉ tô bồi cho “bản ngã” riêng mình
Không tòng phục quyết bôi đen triệt bỏ

Người thất đức thì “vắt chanh bỏ vỏ”
Sử dụng người luôn “bóc lột nhân công”
Khi ghét rồi vứt bỏ chẳng chạnh lòng
Lúc thương vội lỗi lầm đều không thấy 

Đội người trên kẻ dưới thì đạp đẫy
Có việc rồi bằng “lừa gió, bẻ măng”
“Thừa nước đục thả câu” rất đê hèn
Hùn quăng đá chưa biết người có lỗi?

Không từ bi dù có người trăn trối
Hỷ xả ngừng cho oán hận trào tuôn
Chia rẽ nhau gây tủi nhục đau buồn
Không liêm sỉ sống với đời xấu hổ
 
Người thất đức sẽ nghèo hèn yểu số
               Không lo tu bị cùng cực suốt đời                  
Hãy quay đầu lo sám hối nghỉ ngơi
Mới hy vọng có được ngày xán lạn

Lục bát về chữ ĐỨC

Ông bà ta có bảo ban:
“Phước đức so với bạc vàng quý hơn”
Ở đời hiếu nghĩa là hơn
Phụng trì tam bảo tình thương vĩnh hằng
                                                                                                                                                           
“Có đức mặc sức mà ăn”
Ở đời phước đức phải năng thực hành
Trong không động ngoài không tranh
Vì người hành thiện tâm thành giúp nhau
Tương lai chắc được sang giàu
Truyền lưu con cháu ngày sau kế thừa
“Trường cữu chi kế” người xưa
Tích đức không thấy vì chưa cần dùng
 Tuy rằng mờ ảo mông lung
Nhưng mà chắc chắn có dùng hiển vinh !


Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z