Tag: lương y Nguyễn Ngọc Nữ

36 năm thầm lặng 'bốc' thuốc giúp bệnh nhân nghèo

Bà Nữ tự canh tác trên 4 công trồng cây ngò gai để có kinh phí “bù lỗ” vào hoạt động của phòng khám bình quân mỗi năm từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu mỗi năm có khoảng 5.000 ca bệnh đến đây; cũng có nghĩa là 36 năm qua đã có hàng trăm ngàn bệnh nhân được phòng khám điều trị miễn phí.
06:53 15/04/2019