Phật Giáo

Mài sạch tính nết

Thứ năm, 15/01/2014 | 15:12

Phật giáo cho rằng việc tu khổ hạnh thích đáng là có lý, có thể giúp con người trừ bỏ tập tánh gây phiền não.

Ví như bậc đại thành tựu của Mật tông là Mật-lặc-nhật-ba (milarepa), khi còn theo học với đức Mã-nhĩ-ba (marpa) đã bị Thầy của mình bắt khổ hạnh. Thầy bắt ông xây nhà rồi lại dỡ, dỡ rồi lại xây; ngày nào ông cũng phải liên tục cõng những hòn đá thô nặng lên xuống núi, làm đến nỗi máu thịt trên lưng lẫn lộn với nhau mà vẫn không được nghỉ.

Hình thức khổ hạnh này, bên ngoài nhìn thấy cho rằng đó là một hình thức giày vò. Nhưng trải qua giai đoạn mài luyện này, dù bạn có nóng nảy đi nữa cũng sẽ mài cho hết nóng nảy; lửa sân có bốc lên đi nữa cũng sẽ mài cho dập tắt.
 
Thói quen của một người không dễ gì sửa đổi. Nếu tập khí đó sâu nặng thì nghiệp lực cũng sẽ rất nặng, vì vậy không dễ gì đủ sức tu hành, cho nên cần phải mài luyện.

Cái gọi là tiêu nghiệp, chủ yếu là phải tiêu trừ thói xấu của mình, giống như các thói xấu như thói tham, thói sân…để đối mặt với những thói xấu thô nặng này, có khi chúng ta phải thực hiện biện pháp khổ hạnh cay độc để mài nhẵn nó.

Nhưng mà, điều này cần phải có bậc minh sư mới có thể luyện nên bậc đệ tử giỏi, còn đối với những người bình thường thì chịu không nổi sự mài luyện mình.

Tạo nên thói quen tốt cố định thì cuộc sống sẽ có quy luật, có phương hướng.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z