Phật Giáo

Mê - Ngộ

Thứ năm, 13/04/2013 | 09:02

Chứ đừng có nửa vời, đủng đỉnh / Giống như là lúc tỉnh lúc mê / Cực lạc thì cũng muốn về / Tham sân vẫn giữ chưa hề bỏ đi /Lời Phật tổ hãy ghi khắc cốt / Sách thánh hiền rửa gột thân tâm / Bao giờ dứt hết mê lầm / Vô tâm sẽ biết đạo tầm không xa
Mê - Ngộ


Lần đầu tiên có dịp ra Bắc
Khi về Nam thắc mắc trong lòng
Ngàn năm văn hiến Thăng Long
Thủ đô nước Việt mấy dòng tâm thư:


Ai đi đến thực hư sẽ rõ
Nếu thấy rồi chắc khó mà tin
Từ chùa cho đến các đình
Vàng mã thiêu đốt, bệnh tình thâm căn
Thử nhẩm tính hằng năm hoạch toán
Tiền mất đi tốn khoảng bao nhiêu
Cho kẻ chết, có tiền tiêu
Mong người Âm phủ mau siêu cõi trần


Những tạp tục dân gian tiếp nói
Đời cháu con dám đổi thay đâu
Ban đầu chỉ truyền miệng nhau
Lâu ngày nó đã thấm sâu vào lòng
Việc hầu đồng vẫn thường tiếp diễn
Kể những người chứng kiến ở đây
Thật tình rất khó trình bày


Phật tổ tha thứ, sư thầy hỷ hoan
Trên Tam Bảo lòng con tha thiết
Mong mọi người rõ biết đường tu
Cứ đi như giống kẻ mù
Lộ trình Chánh pháp bao giờ đến đây
Kinh Phật thuyết, tổ thầy chỉ rõ
Người đời sau chưa tỏ chỗ nào
Hay là ngại lời nói cao
Cầu thiện tri tức truyền trao chỉ bày


Dùng kinh pháp, hằng ngày dẫn lối
Cùng công phu sớm tối hành trì
Ngoài tai những thứ thị phi
Hồi quang chiếu vô vi trở về
Mê tín lìa sông mê sẽ dứt
Đoạn thất tình chặt đứt vô minh
Phải nên quyết chí nơi mình
Thân tâm sẽ thấy an bình thảnh thơi


Chứ đừng có nửa vời, đủng đỉnh
Giống như là lúc tỉnh lúc mê
Cực lạc thì cũng muốn về
Tham sân vẫn giữ chưa hề bỏ đi
Lời Phật tổ hãy ghi khắc cốt
Sách thánh hiền rửa gột thân tâm
Bao giờ dứt hết mê lầm
Vô tâm sẽ biết đạo tầm không xaĐà Lạt 11/04/2013
Chơn Thường
Chơn Thường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z