Phật Giáo

Mẹ bị ốm

Thứ năm, 05/09/2014 | 11:13

Bao năm mẹ vất vả/Chưa một ngày nghỉ ngơi/Nếu một ngày vắng mẹ/Con vắng cả bầu trời!

1. Hôm nay mẹ bị ốm
Bởi thời tiết, nắng mưa
Bao năm mẹ vất vả
Phải đi sớm về trưa

2. Xe hàng bao gánh nặng
Mẹ gắng sức đạp xe
Vì hai con khôn lớn
Mẹ mỏi gối, chồn chân

3. Hôm nay mẹ bị ốm
Bao hàng như buồn hơn
Bánh đa cùng bún trắng
Im lặng cùng miến dong
 
4. Chiếc giường như muốn nói
Sao buồn vậy bà ơi
Tâm thành con niệm Phật 
Cho mẹ được dịu đau

5. Việc nhà con săn sóc
Để mẹ được nghỉ ngơi
Biết bao giờ có việc
Để mẹ được thảnh thơi

6. Hôm nay mẹ bị ốm
Vắng tiếng mẹ cười vui
Căn nhà như tĩnh lặng
Như thương mẹ mẹ ơi!

7. Chiều nay mẹ hết bệnh
Đứng dậy mẹ dạo chơi
Mẹ! Mẹ là ngọn gió
Thổi hồn con suốt đời!

8. Bao năm mẹ vất vả
Chưa một ngày nghỉ ngơi
Nếu một ngày vắng mẹ
Con vắng cả bầu trời!

Phúc Hào
Phúc Hào
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z