Phật Giáo

Mẹ ơi!

Thứ năm, 21/08/2013 | 12:06

Con thành kính ngưỡng mong, tâm từ nơi Mẹ luôn lan tỏa, nâng bước đường con đi. Từ sâu thẳm, con ngưỡng vọng, nguyện kính dâng mọi công đức lành, hồi hướng dành cho Mẹ.

Đã bao mùa Vu Lan, con chỉ biết thầm nguyện trong hổ thẹn, mong mẹ luôn sức khỏe, bình an. Mong mái ấm nhỏ bẻ bình yên, dung dị.

Hàng ngày, con vẫn hướng nguyện, cầu bình an tới từng thành viên trong gia đình.

"Cu Tũn" của Mẹ vẫn có lúc nông nổi, chưa kiềm chế. Đó là một phần tính cách. Mọi sự đều có thể thay đổi, khi Tâm chuyển.

Con thành kính ngưỡng mong, tâm từ nơi Mẹ luôn lan tỏa, nâng bước đường con đi. Từ sâu thẳm, con ngưỡng vọng, nguyện kính dâng mọi công đức lành, hồi hướng dành cho Mẹ.

Con chỉ có như vậy, Mẹ à.

Thường Nguyên

Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z