Phật Giáo

Mẹ tôi

Thứ năm, 14/12/2014 | 07:14

Mẹ tôi quẩy cả nắng mưa sao trời/Da hồng sớm nắng mồ hôi/Vàng chua ám bạo thêm người nổi lênh/Mồ hôi đổ sóng bệp bềnh

Chân không vác gánh cùng gồng
Còng lưng, còng cả cánh đồng heo may
Gan chân nứt nẻ đường cày
Nghiêng trời rót cạn thân gầy năm canh
Áo tơi nón lá phơi vành
Rạ rơm trấu bổi làm thành nhà quê
Oằn mi hết gánh cùng gồng
Mẹ tôi vẹo cả cánh đồng chân cua
Khô hanh chiêm thối khê mùa
Mẹ tôi quẩy cả nắng mưa sao trời
Da hồng sớm nắng mồ hôi
Vàng chua ám bạo thêm người nổi lênh
Mồ hôi đổ sóng bệp bềnh
Muối lưng áo trộn sương tuyền toàng phai
Mạ mưa gió bởi giêng hai
Đồng không bóng mẹ đổ dài nhà quê

Đức Tùy

Đức Tùy
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z