Phật Giáo

Mỗi chúng ta, hãy là một “ngôi chùa di động”

Thứ năm, 30/05/2013 | 08:36

Nhưng, có đến, có đi, dễ quên, dễ nhớ… bởi khi ở chùa thuận duyên gặp quý thầy, được quý thầy chia sẻ giáo lý, đạo Pháp; bao nhiêu người luôn khắc tâm ghi nhớ thường hành từng ngày, từng giờ, từng phút? Vì vậy, rất cần mỗi chúng ta hãy là một “ngôi chùa di động”!

Các Phật tử yêu quý, chúng ta chắc ai cũng có điện thoại cố định, và điện thoại di động nữa. Vậy, điện thoại nào quý hơn? Tất nhiên là điện thoại di động nhỉ. Vì luôn mang được bên mình, thuận tiện trăm bề, từ liên lạc, công việc đến giải trí… Thầy Quảng Hiếu chia sẻ với đông đảo đại chúng tham dự lễ Tắm Phật tổ chức “muộn”.

Đại chúng còn chưa mấy ai kịp hiểu thầy có “chương trình” gì, với chiếc điện thoại di động trên tay, thầy đứng giữa hội chúng chia sẻ:Các phật tử đến chùa lễ Phật, lễ Tam Bảo. Dù thường đến một, hay nhiều ngôi chùa thì đó vẫn chỉ là những “mái chùa cố định”. Ngôi chùa được xây cất, hoàn thiện, khang trang đến đâu, thì vẫn chỉ cố định một chỗ mà thôi. Và, mái chùa cố định góp phần trưởng dưỡng tâm từ bi của các quý thầy, là nơi tôn nghiêm thanh tịnh, quý thầy nương nhờ để tu hành, chăm lo kinh sách.

Đó cũng là nơi góp phần đóng bè tạo phúc, gieo duyên đạo Phật, khi ngày thêm đông phật tử, đại chúng đến chùa, với tâm thành kính lễ Phật, lễ Tam Bảo, cúng dường chư Phật, cúng dường Tam Bảo.

Nhưng, có đến, có đi, dễ quên, dễ nhớ… bởi khi ở chùa thuận duyên gặp quý thầy, được quý thầy chia sẻ giáo lý, đạo Pháp; bao nhiêu người luôn khắc tâm ghi nhớ thường hành từng ngày, từng giờ, từng phút? Vì vậy, rất cần mỗi chúng ta hãy là một “ngôi chùa di động”!

Là cư sĩ, phật tử thuần thành, thì sâu thẳm trong mỗi người luôn khắc ghi lời thầy Tổ ban dạy. Dù thường đến chùa hay không, cũng luôn hướng tâm về mái chùa nghiêm tịnh, thân thương, hướng tâm về Tam Bảo; tự khuyến tấn mình không biếng nhác, luôn tâm niệm kim chỉ nam định hướng bước đường đời, đường đạo là những lời Phật dạy, là những gì thầy Tổ ban truyền.

Điều đó, ý nghĩa rằng, với mỗi cư sĩ, phật tử thuần thành thì nơi sâu thẳm trái tim luôn có Tam Bảo ngự trị, giáo lý nhà Phật luôn tâm niệm bên mình.

Đó, có khác nào một “ngôi chùa di động”:

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ
Để chúng sinh làm chỗ dựa nương…
(trích Nghi thức tụng niệm)

Dù ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta, những cư sĩ, phật tử thuần thành dù gián tiếp, hay thuận duyên trực ngộ, đều góp phần đưa giáo lý nhà Phật vào đời sống. Qua những hiểu biết, thực tế thường hành chia sẻ với mọi người, sao cho thật gần gũi, thân thiện, để ai cũng có thể cảm nhận:

Đến chùa như thấy ở nhà
Về nhà rồi vẫn thấy như ở chùa…

Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z