Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 12/04/2022, 19:34 PM

Mỗi ngày chúng ta nên có tối thiểu năm phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh

Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được, mỗi người đều có vấn đề đau khổ. Tôi mong rằng họ luôn được an lạc. Đây là tâm bi và tâm từ.

Quí vị làm gì thì làm phải có lòng hồi hướng. Tôi có nguyện một lời là từ đây cho tới bao giờ tôi quên, bao nhiêu phước tôi làm tôi chia hết. Bữa nào tôi nhớ thì tôi hồi hướng còn quên thì thôi, coi như tôi đã hồi hướng rồi, giống như là tôi ký cái check luôn ba tháng vậy, ký xong quên mất mà cũng coi như đã ký rồi.

Trong kinh nói điều này mới buồn, khi mình mất, nếu làm loài khuất mặt, người ta làm phước mà mình thì cứ lãng vãng chờ coi có ai réo tên hồi hướng cho mình không, mình chờ hoài không thấy lủi thủi bỏ đi tội nghiệp lắm.

Cho nên tôi nhắc quí vị nhớ: Tu cái gì thì được cái đó nhưng vẫn thiếu cái khác. Thí dụ tôi thuyết pháp thì tôi chỉ giúp người ta về trí tuệ còn mấy cái khác thì vẫn thiếu. Quí vị phải nhớ quan trọng lắm. Muốn người khác làm cho mình cái gì thì mình phải làm như vậy. Hôm nay mình biết Phật pháp còn tỉnh táo khỏe mạnh, làm phước gì nên nhớ hồi hướng cho người khác, để mai này tới phiên mình đi rồi thì người khác họ nhớ, họ cũng làm cho mình. Mình đừng nghĩ rằng họ là người dưng thì không mắc mớ gì. Đó là sai! Khi các vị có lòng thương tất cả chúng sanh thì công đức nó lớn vô bờ. Nhưng tôi nói thiệt đừng giận tôi “Phật tử Việt Nam thờ Phật mà không được học giáo lý”.

Trong kinh nói người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm. Bởi vì chúng ta phải tin là có vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh thì mình mới có thể rải lòng đại bi đại từ đến họ được.

Trong kinh nói người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm. Bởi vì chúng ta phải tin là có vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh thì mình mới có thể rải lòng đại bi đại từ đến họ được.

Có những chuyện rất bình thường, ở Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Thái Lan, nhưng Phật tử Việt Nam không biết đó là: tất cả những người thờ Phật đều phải biết rằng mỗi ngày ta phải có tối thiểu năm phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh. Nghĩ với tấm lòng thương và xót, chỉ cần nghĩ thế này:

- Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được, mỗi người đều có vấn đề đau khổ. Tôi mong rằng họ hãy được an lạc. Đây là tâm bi và tâm từ.

- Luôn vui với nhân lành quả lành của họ. Và luôn nhớ rằng mỗi người đến với đời này đều có nghiệp riêng và giữ lòng bình thản. Đó là tâm hỷ và xả.

Tại sao chuyện đó là vô lượng công đức? Trong kinh nói người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm. Bởi vì chúng ta phải tin là có vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh thì mình mới có thể rải lòng đại bi đại từ đến họ được.

Và khi mình có niềm tin thì mình có đủ thương mà nghĩ đến họ hay không? Có nhiều người tình thương của họ không có ra tới ngoài ngõ được mà họ chỉ lo trong gia đình họ thôi. Cho nên giá trị nhân cách của mỗi người không phải có gì, nhận được gì, mà là anh cho ra được cái gì, và lớn bé tuỳ thuộc vào khả năng yêu thương của anh.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Cách thức sám hối như thế nào?

Gieo mầm thiện 09:26 28/06/2022

Chúng ta đều phải phát tâm sám hối, nguyện những tội lỗi đã tạo từ nay về sau không dám làm nữa, đoạn dứt hẳn; những điều ác chưa làm thì không để cho nó phát sinh.

Vật dưỡng nhân là gì?

Gieo mầm thiện 09:17 28/06/2022

Vật dưỡng nhân tức là con vật sinh ra để làm thức ăn nuôi dưỡng cho con người. Đây không phải quan niệm trong Phật giáo.

Một khi còn tái sinh là còn cần tạo phước

Gieo mầm thiện 08:12 28/06/2022

Việc tích lũy phúc báu, thiện nghiệp nó không có dư thừa, chúng như tấm bùa hộ mệnh, bảo bọc cho quý vị đi trong vô lượng kiếp khi chưa đắc đạo, một cách an toàn tốt đẹp hạnh phúc hơn.

Nuôi dưỡng hạt giống lành

Gieo mầm thiện 07:49 28/06/2022

Chủ đề Nuôi dưỡng căn lành gợi chúng ta nhớ đến kinh Pháp hoa, Phật dạy có bốn điều kiện để làm Phật, hay để có kinh Pháp hoa,. Một là phải có căn lành, nếu chưa có căn lành thì phải trồng căn lành, nếu có căn lành, phải nuôi căn lành cho lớn lên.