Phật Giáo

Mời viết bài, sưu tầm tư liệu về cố Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn

Thứ năm, 12/07/2013 | 09:19

Tập kỷ yếu là một tư liệu qúy giá về cuộc đời hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng, là một lời nhắc nhở, khích lệ Môn đồ Pháp quyến của cố Đại lão trên con đường tu tập và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc, đáp ơn Tổ thầy. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              - o0o -                                               - o0o -
Số:          /CV.HĐTS                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 6 năm 2013 


 V/v Viết bài và sưu tập tư liệu liên quan đến hoạt động Phật sự của cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn 


  Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          
 
Cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN, là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam qua các thời kỳ, có nhiều cống hiến to lớn cho sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch ngày 25/04/2013 (nhằm ngày 16 tháng 03 năm Quý Tỵ), Trụ thế 88 năm, Hạ lạp 68 năm. 

Để ghi lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trân trọng kính mời: Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Chư tôn đức tăng, ni, qúy vị thân hữu, nhân sĩ, thiện tri thức, quý cư sĩ, phật tử viết bài về Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, để đăng trong tập Kỷ yếu của cố Đại lão Hòa thượng. Dự kiến, Kỷ yếu sẽ được xuất bản nhân dịp Lễ Tiểu tường của cố Hòa thượng.      

1. Bài viết chủ đề: “Hòa thượng Thích Từ Nhơn với Đạo pháp và Dân tộc”. 

2. Sưu tập tư liệu liên quan: Ảnh, đĩa, tham luận, bài phát biểu của cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn tham dự các hoạt động phật sự tại các cấp Giáo hội, các cơ quan đoàn thể, cũng như tư liệu liên quan đến việc các cấp Giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm, truy niệm cố Đại lão Hòa thượng trong thời gian qua.

Tập kỷ yếu là một tư liệu qúy giá về cuộc đời hành đạo của Cố Đại lão Hòa thượng, là một lời nhắc nhở, khích lệ Môn đồ Pháp quyến của Cố Đại lão trên con đường tu tập và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc, đáp ơn Tổ thầy. 

Bài viết, hình ảnh, tư liệu về Cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, xin được gửi trước ngày 25/11/2013, theo địa chỉ: 

1. Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN - Thiền Viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Email: vitinhvp2@yahoo.com

2. Đại đức Thích Tâm Hoa - Việt Nam Quốc tự, số 244, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. Email: tamhoavnqt@yahoo.com.vn

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong nhận được bài viết và tư liệu liên quan đến Đại lão Hòa thượng của Chư tôn đức và liệt qúy vị trong thời gian sớm nhất. 

Nơi nhận :                          TM.BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
- Như trên                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Lưu.                                        PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ 


                                                      Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

       

*Lưu ý: Bài viết gửi trước tháng 11/2013.
 


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z