Phật Giáo

Mong sớm hoàn thiện con đường nhỏ tới Niệm Phật đường Mê Linh

Thứ năm, 25/11/2013 | 15:24

Con đường nhỏ lối dẫn lên Niệm Phật đường, chỉ là đất san lấp, đá dăm đắp tạm; mùa khô thì bụi, dễ xô trượt, mùa mưa dễ xói lở; nhất là hai bên đường không được kè đắp, nên khó khăn việc đi lại đối với bà con, mà hầu hết là các bà, các cụ cao tuổi

Niệm Phật đường Mê Linh ở xã Buôn Triết, huyện Lak, tỉnh Daklak đã trở thành ngôi nhà chánh pháp, là nơi hàng trăm bà con phật tử người dân tộc thiểu số đều đặn hàng ngày cùng nhau về đây sinh hoạt phật sự; chia sẻ niềm vui, tâm tư trong cuộc sống.

Một buổi sinh hoạt đạo tràng của bà con phật tử Niệm Phật đường Mê Linh

Con đường nhỏ lối dẫn lên Niệm Phật đường, chỉ là đất san lấp, đá dăm đắp tạm; mùa khô thì bụi, dễ xô trượt, mùa mưa dễ xói lở; nhất là hai bên đường không được kè đắp, nên khó khăn việc đi lại đối với bà con, mà hầu hết là các bà, các cụ cao tuổi.

Con đường nhỏ, lối dẫn lên Niệm Phật đường

Góp phần hoàn thiện "Ngôi nhà chánh pháp", đảm bảo đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo bà con phật tử thêm phần hoan hỷ, trọn vẹn. Chúng con ngưỡng mong các mạnh thường quân, đại gia đình Facebook mỗi người góp bao xi măng, cát, sỏi... để làm đường, kè hai bên lối đi dẫn lên Niệm Phật đường Mê Linh.

Dự trù kinh phí là:

1. Xi măng 25 tấn x 1850 = 46.250.000 đồng
2. Đá( 4 x 6 ) 80 khối x 250 = 20.000.000 đồng
2. Cát xây 10 xe ô tô x 1.000.000 = 10.000.000 đồng
3. Đá chẻ làm bờ kè 5000 viên x 60 = 30.000.0000 đồng

Kinh phí dự trù để làm con đường hết khoảng 106.000.000 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu đồng chẵn).

*  Dự kiến Thứ 5, ngày 28/11/2013 (tức Ngày 26/10/Quý Tỵ) sẽ khởi công "công trình nhỏ" nơi Niệm Phật đường Mê Linh.

** Hàng trăm bà con phật tử nơi đây, phần lớn là các bà, các cụ già có hoàn cảnh khó khăn; nhưng mỗi người cũng đã chắt bóp, "góp gió thành bão", hơn 300 bà con phật tử tự nguyện đóng góp được số tiền gần 15 triệu đồng.

Rất mong đại chúng hoan hỷ hưởng ứng và ủng hộ để công trình nhỏ, gắn với tâm nguyện của hàng trăm bà con phật tử nơi đây sớm hiện thực.

Mọi sự hưởng ứng, công đức gửi về địa chỉ:

Phan Thị Ngọc Ánh, Số tài khoản: 98947359, tại ngân hàng ASIA COMMERCIAL BANK

hoặc Phan Thị Ngọc Ánh, STK 5211205042700, tại ngân hàng Nông nghiệp huyện Lak, tỉnh Daklak .

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh

Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z