Phật Giáo

Một hành động đáng trân trọng

Thứ năm, 28/05/2016 | 15:38

Sống bình dị giản đơn và chân thực/Không màu mè kiểu cách dáng thân thương/Luôn gương mẫu thể hiện sự phi thường/Đáng lãnh đạo một siêu cường thế giới.


Đáng trân trọng một người nhiều quyền lực
Phải cúi đầu lễ Phật cởi giày ra
Đầy văn hóa khi biết hạ “cái ta”
Hành “vô ngã” mới chính là hướng thượng

Được như vậy mọi người cùng quy hướng
Xứng đáng làm lãnh đạo một quốc gia 
Ảnh hưởng cho thế giới được an hòa 
Biết cung kính trước những gì cao đẹp 

Rửa đôi chân cởi bỏ đi giày dép 
Thể hiện rằng xóa sạch những nhiễm ô 
Hạnh người tu giải thoát chốn mê đồ
Cùng xây dựng một tương lai đạo đức

Sống bình dị giản đơn và chân thực
Không màu mè kiểu cách dáng thân thương 
Luôn gương mẫu thể hiện sự phi thường 
Đáng lãnh đạo một siêu cường thế giới

Hãy tùy hỷ và cùng nhau phấn khởi
Những điều hay việc tốt phải nhân lên 
Hành thân giáo “vô ngã” mãi làm nền
Trọng văn hóa đích thực người văn hóa!

Thích Viên Thành - Hạnh Trung
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z