Phật Giáo

Mùa Xuân của Mẹ

Thứ năm, 09/02/2013 | 11:58

Xuân đang về trên ngọn lá nhành hoa. Sáng nay dậy mẹ thắp hương rất sớm. Niệm Phật Di Đà cho bố vượt "trần ai". Câu Đà Phật pháp môn kỳ diệu. Hoa tâm khai giác ngộ viên thành

Con viết vần thơ xuân
Kính dâng Mẹ
Những đợt gió ấm hanh
Con thấy lòng hồi hộp
Xuân đang về trên ngọn lá nhành hoa
Sáng nay dậy mẹ thắp hương rất sớm
Niệm Phật Di Đà cho bố vượt "trần ai"
Câu Đà Phật pháp môn kỳ diệu
Hoa tâm khai giác ngộ viên thành
Mẹ của con... 
Con viết vần thơ xuân...
Như viết vào thời gian đẹp nhất
Mẹ hơn tám mươi...
Con gửi vào thơ... 
Mẹ là Bồ Tát của con
***
Con chúc mẹ thảnh thơi ngày tháng
Vui pháp môn niệm Phật Di Đà
Bởi vì xuân có Phật trong ta
Là cảnh giới như như thanh tịnh
Khi đất trời vào Xuân là lúc tâm khai mở...
 


Kính tặng Mẹ
Sáng 29 Tết
Con trai: Nguyễn Văn Tuấn
Pháp danh: Tuệ Tâm
Nguyễn Văn Tuấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z