Tag: mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Tiến sĩ Patrick Mendis tham luận về "Lộ trình Phật giáo đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc"

Tại Hội nghị quốc tế đầu tiên về “Lộ trình Phật giáo đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc”, hơn 100 vị học giả, Giám đốc điều hành khu vực tư nhân và công cộng, các nhà lãnh đạo Phật giáo trên khắp thế giới đã vân tập tại Đại học Phật giáo Thế giới ở Bangkok, Thái Lan.
10:26 29/01/2019