Phật Giáo

Mười công đức của Mẹ

Thứ năm, 02/08/2014 | 15:53

Trong kinh Phật đã dạy hàng sanh chúng/Mười trọng ân Phụ Mẫu phải liễu tri  (*) /Công ơn ấy to lớn bất tư nghì/Lo đền đáp mới đúng là con hiếu

Ơn Cha Mẹ sâu dày không kể xiết
Suốt cuộc đời gian khổ cũng vì con
Bao đắng cay sức lực dẫu hao mòn
Đức hy sinh vẫn chẳng hề nao núng

Trong kinh Phật đã dạy hàng sanh chúng
Mười trọng ân Phụ Mẫu phải liễu tri  (*)
Công ơn ấy to lớn bất tư nghì
Lo đền đáp mới đúng là con hiếu
 
Cưu mang khó chín tháng trời không thiếu (1)
Đau đớn thay khi sinh nở hãi kinh (2)
Nuôi con thơ phải cam chịu cực hình (3)
Nuốt đắng cay mớm con đồ ngon ngọt (4)

Nhận phần ướt nhường con phần khô tốt (5)
Nhai nghiền cơm thành nước sú cho con (6)
Giặt đồ dơ vẫn phơi phới tâm hồn (7)
Con xa nhà phải lắm phần thương nhớ (8)

Đành tạo tội thấy con nghèo không nỡ (9)
Nhường phần cơm nhịn đói để con no (10)
Dù tấm thân gầy yếu cũng chẳng lo 
Cho con được trưởng thành là hạnh phúc

Cùng suy gẫm rất là nhiều cảm xúc
Ơn Mẹ Cha biết kể mấy cho vừa
Tạo phước đức siêng tu tập sớm trưa
Nguyện hồi hướng cho song thân an lạc


An Lạc thất, Adelaide
Mùa Vu Lan, Giáp Ngọ - 2014
Thích Viên Thành
-
(*)Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật kể đến mười công đức của mẹ đối với con.  
1. - Chín tháng cưu mang khó nhọc 
2. - Sợ hãi, đau đớn khi sinh 
3. - Nuôi con cam đành cực khổ 
4. - Nuốt cay, mớm ngọt cho con 
5. - Chịu ướt, nhường ráo cho con 
6. - Sú nước, nhai cơm cho con 
7. - Vui giặt đồ dơ cho con 
8. - Thương nhớ khi con xa nhà 
9. - Có thể tạo tội vì con 
10. - Nhịn đói cho con được no 
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z