Tag: Nên làm gì để báo hiếu cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan

Nên làm gì để báo hiếu cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan?

Hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói “Mẹ biết không, con yêu mẹ”. Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói hôm nay mẹ khoẻ không? Mẹ khát nước không, con đem nước mẹ uống...
14:36 04/07/2019