Phật Giáo

Ngày 12 & 13/01/2013: Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức cuộc họp đầu năm 2013

Thứ năm, 08/01/2013 | 09:41

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của các Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành, Phân ban GĐPT Trung ương và giải quyết các Phật sự tồn đọng vướng mắc. Bàn định Phật sự của nhiệm kỳ 5 năm và công tác Phật sự năm 2013

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức cuộc họp đầu năm 2013.
 
Mục đích:

- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2012 của các Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành, Phân ban GĐPT Trung ương và giải quyết các Phật sự tồn đọng vướng mắc.
- Bàn định Phật sự của nhiệm kỳ 5 năm và công tác Phật sự năm 2013.
- Cơ cấu nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/TW nhiệm kỳ 2012 – 2017
- Phân phối tập kỷ yếu Lễ Kỷ niệm 60 năm GĐPTVN

Thời gian: 08 giờ ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2013 (Thứ Bảy mồng 1 và 2 tháng Chạp năm Nhâm Thìn).

Địa điểm: Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trong Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam kỳ khởi nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương.
- Trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các tỉnh, thành (chưa tham gia Ban Hướng dẫn PB/GĐPT/TW).
-  Đại diện GĐPT các tỉnh, thành chưa thành lập Phân ban.

Trân trọng kính mời quý Huynh trưởng dự họp đông đủ.

TM.BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TW
TRƯỞNG PHÂN BAN


Huynh Trưởng Cấp Dũng THIỆN ĐIỀU - NGUYỄN THẮNG NHU
                     

Gia đình Phật tử Việt Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z