Phật Giáo

Ngày 9/4, khởi công trùng tu chùa Quỳnh Lâm

Thứ năm, 25/03/2016 | 16:43

Theo thông tin từ BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, chùa Quỳnh Lâm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều sẽ khởi công xây dựng, tôn tạo vào ngày 9/4 tới, (tức ngày 3/3 năm Bính Thân).

Vườn tháp đá cổ chùa Quỳnh Lâm.
Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng, tôn tạo là trên 160 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Chùa Quỳnh Lâm là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam dưới các  triều đại Lý, Trần, Lê. Theo sử sách và các nghiên cứu gần đây, chùa Quỳnh Lâm được hình thành từ khoảng cuối thế kỷ V, đầu thế kỷ VI và được tu sửa qua các triều đại Đinh, tiền Lê, Lý, Trần, hậu Lê. Đặc biệt, được tôn tạo và hoàn chỉnh và thời Lý, Trần.

Trong các thế kỷ XI-XIV và thế kỷ XVII-XVIII, Quỳnh Lâm đều là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam. Qua truyền thuyết dân gian: Quỳnh Lâm khánh đá với chuông đồng/Muốn chơi bỏ hết của chồng mà chơi!  

Chùa Quỳnh Lâm thực sự trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng nhất là vào thế kỷ XIV với hoạt động của thiền sư Pháp Loa (Đồng Kiên Cương) vị tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm.

Trên cơ sở chùa Quỳnh Lâm cũ, tháng 12 năm 1317 thiền sư Pháp Loa cho xây dựng và thành lập Viện Quỳnh Lâm với các kiến trúc đồ sộ và hoàn chỉnh. Đặc biệt là Thơ văn của Bích Động  thi xã, một thi xã gắn bó mật thiết với chùa Quỳnh Lâm vào thời Lý-Trần

Xuân Quảng
Nguồn: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/ngay-94-khoi-cong-trung-tu-chua-quynh-lam/94012

Tin liên quan