Phật Giáo

Nghệ An: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2016

Thứ năm, 24/10/2016 | 10:24

Sáng ngày 24/10/2016, tại thành phố Vinh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2016 cho gần 180 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã phụ trách công tác tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh.  

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 24 đến ngày 27/10) các học viên tham dự tập huấn được lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh giới thiệu về các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm chính sách của Đảng ta về tôn giáo; Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; Đạo Công giáo và đặc điểm của đạo Công giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Phật giáo; Tình hình đạo tin lành và chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành; Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh, chủ trương và giải pháp xử lý.
 
Qua lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo nói chung và kỹ năng, nghiệp vụ trong quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo nói riêng. Từ đó giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo, nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động tôn giáo trái với luật pháp, gây mất ổn định an ninh chính trị ở địa phương.
 
Trong những năm qua, để tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động Phật giáo và tạo điều kiện cho Phật giáo Nghệ An phát triển đúng pháp luật và Chính pháp, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp công tác đối với Phật giáo, đồng thời đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện ở một số chùa và đạo tràng, do vậy Phật giáo Nghệ An đã phát triển nhanh và khá vững chắc, đến nay có 48 chùa, 1 niệm Phật đường, 55 tăng ni và khoảng 45.000 tín đồ phật tử, mọi hoạt động cơ bản chấp hành pháp luật, nhiều hoạt động yêu nước, tiến bộ được chính quyền các cấp đánh giá cao, đông đảo nhân dân ủng hộ. 

Hữu Tình
Hữu Tình
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z