Phật Giáo

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế”

Thứ năm, 10/01/2013 | 09:58

Báo cáo tập trung trình bày rõ thực trạng di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam và những giải pháp chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực hoạt động bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa này

Chiều ngày 03/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” - Mã số: ĐTĐL - 2007/48 - Đề tài do PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hoá làm Chủ nhiệm, Cục Di sản văn hoá là cơ quan chủ trì đề tài.

Tham dự phiên họp có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cán bộ của Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên (Bộ Khoa học và Công Nghệ), Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của các nhà khoa học là thành viên Hội đồng đánh giá kết quả đề tài, do GS.TS. Lê Hồng Lý làm Chủ tịch.

 Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Mở đầu phiên họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Đặng Văn Bài đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, việc thực hiện đề tài này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao và là nhiệm vụ khoa học hết sức cần thiết, nhất là đối với Cục Di sản văn hoá - cơ quan trực tiếp tham mưu cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc, trong đó di sản văn hoá Phật giáo là một bộ phận quan trọng. Báo cáo của Chủ nhiệm đề tài cũng đã tập trung trình bày rõ thực trạng di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam và những giải pháp chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực hoạt động bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa này. Cùng với các kết quả nghiên cứu đã đạt được, nhóm đề tài, trong quá trình nghiên cứu, còn tham gia đào tạo được một số cán bộ khoa học ở bậc tiến sĩ, thạc sĩ; nhiều công trình nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài, do nhóm đề tài thực hiện, cũng đã được công bố trên các sách, báo, tạp chí khoa học chuyên ngành...

Tiếp đó, phiên họp đã dành nhiều thời gian cho việc nhận xét, đánh giá kết quả đề tài của các thành viên Hội đồng. Trên cơ sở đồng thuận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, được thể hiện qua các sản phẩm đề tài và như Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo, các nhà khoa học trong Hội đồng đã thống nhất đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu kết quả đề tài.


Khánh Duyên
Nguồn: Cục Di sản Văn hóa

BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z