Phật Giáo

Ngoài kia mưa bão về...

Thứ năm, 11/11/2013 | 11:30

Tối nay, ngoài trời mưa tí tách nặng hạt hơn, gió kéo về nhiều hơn. Đêm nay bão sẽ ghé thăm đâu đó...

Cơn siêu bão Haiyan càn quét Philippines thảm hại quá. Nhìn cảnh khổ cùng cực, màn trời chiếu đất, gia đình ly tán, người sống, kẻ chết do thiên tai. 

Cái thân mình thật may mắn vì nó được ăn no, mặc ấm, đang ở trong nhà bê tông; còn biết bao con người nghèo khốn khổ không nhà cửa, đói rét ngoài kia.

Đấy là những con người hiện hữu, còn những chúng sinh vô hình, vất vưởng lang thang màn trời chiếu đất mới thực sự là tê tái... Lúc sống làm người thì đã hưởng hết phúc, lúc chết làm ma, làm quỷ đói… biết bao chúng sinh vô hình mong manh, đang phiêu bạt trong gió bão. Gió mưa ngoài trời kia sẽ là cái lạnh tê tái, buốt giá mà chúng ta không thể cảm hiểu được nỗi thống khổ vô hình ấy. 
 Cảnh hoang tàn sau bão Haiyan của người dân Philippines

Lời Phật dạy từ ngàn xưa vẫn còn đây: Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước đại dương. Đức Phật đã dùng phép ẩn dụ toán học để ví như thế, lấy cái vô hạn để so sánh với cái hữu hạn.

Nỗi đau của chúng sinh là vô hình nên nó không biên giới; Nước mắt của chúng sinh bị nối dài hết thế hệ này, đến thế hệ khác, hết niên đại này đến niên đại khác... Sự nối dài bất tận ấy gọi là luân hồi.

Nước mắt chúng sinh trong luân hồi là vô hạn; Còn nước đại dương là vật lý, có biên giới, hữu hạn. Thế nên nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước đại dương. 

Xin khẩn thiết đề nghị quý phật tử niệm Phật cầu nguyện cho các nạn nhân của bão Haiyan. Hãy lạy Phật, sám hối và cầu nguyện cho thiên nhiên được mưa thuận gió hòa, cho thế giới và Việt Nam được bình an.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô mười phương Phật
Nguyện xin chư Phật từ bi gia hộ, độ trì cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan được siêu thoát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bạch Tầm Xuân

Bạch Tầm Xuân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z